Bối cảnh ra đời và giá trị của Sas-Tra Slâc Rit “Sách lá Buông” (HT.TS Danh Lung)

Tóm tắt: Sas-tra Slâc Rit hay thường gọi là kinh Lá Buông là loại sách...

Truyền thống biên chép Kinh sách trên lá Buông ở Miến Điện (TS. Ngô Hồ Anh Khôi, Hầu Lâm Phùng)

Tóm tắt: Trong suốt nhiều thế kỷ, việc chép kinh và sách lên lá buông...

Kinh sách Lá-ép-khô (Dried-Leaf Manuscript): Bản thảo Phật giáo cổ xưa nhất còn tồn tại (TS. Ngô Hồ Anh Khôi)

Tóm tắt: Nếu như sự đóng góp của truyền thống chép kinh sách trên lá-ép-khô...

Biên chép Kinh trên lá Buông ở Indonesia: Lịch sử truyền thống Lontar (Hầu Lâm Phùng)

Tóm tắt: Truyền thống chép kinh sách lên lá-cây-ép-khô tồn tại ở nhiều dân tộc...

Nghệ thuật chế tác độc đáo cuốn Kinh thiêng của Phật giáo Nam tông Khmer (TS. Bùi Thị Ánh Vân)

Tóm tắt: Từ khi có chữ viết, dân tộc Khmer đã dùng nhiều nguyên liệu...

Kinh Phật viết trên lá Buông của người Thái ở Vân Nam (Trung Quốc) (TS. Nguyễn Thanh Phong)

Tóm tắt: Phật giáo Bắc tông truyền đến Trung Quốc vào cuối thời Tây Hán...