Đề tài Bát Bửu trong trang trí Kiến trúc chùa Huế (PGS.TS Phan Thanh Bình)

TẢI FILE PDF —————– 1. Khái niệm về bát bửu và bát bửu Phật giáo...

Các Tháp An Trí xá lợi ở miền Bắc Việt Nam (NNC. Nguyễn Ngọc Tân – NNC. Đào Xuân Ngọc)

TẢI FILE PDF —————– 1 .Giới thuyết Trong những năm gần đây các hoạt động...

Vài nét về bài trí Tượng trong toà Tam Bảo chùa Việt (KTS. Trần Trung Hiếu)

TẢI FILE PDF —————– 1. Bài trí tượng cơ bản trên Tam bảo hiện nay...

Giữ gìn Kiến trúc Khải Đoan tự ở thành phố Buôn Ma Thuột (NNC. Lương Thanh Sơn)

TẢI FILE PDF —————– 1. Đặt vấn đề Khải Đoan tự tên chùa do mẹ...

Thực trạng Kiến trúc Phật giáo Tây Nguyên (Tỳ kheo Thích Hải Định)

TẢI FILE PDF —————- 1. Khái quát thực trạng kiến trúc Phật giáo các tỉnh...

Pothi Sômrôn – Nét đặc trưng của Kiến trúc Phật giáo Nam tông Khmer (TS. Bùi Thị Ánh Vân)

TẢI FILE PDF —————-           1. Tổng quan về chùa Pothi...

Kiến trúc Chính điện đặc thù của Hệ phái Khất sĩ (KTS. Trần Nam Tiến)

TẢI FILE PDF ——————           1. Dẫn nhập      ...

Nét đặc thù trong Kiến trúc Tổ định Linh Quang tịnh xá (ĐĐ.TS Thích Nguyên Thế)

TẢI FILE PDF —————–            1. Khái quát về nhóm Khất...

Nhận diện Kiến trúc chùa (Việt) ở Hội An (TS. Lê Xuân Thông)

TẢI FILE PDF —————–           Trên mảnh đất Hội An, chùa...

Tổng quan Kiến trúc Phật giáo ở Hội An (NNC. Trần Thanh Hoàng Phúc)

TẢI FILE PDF ——————           1. Dẫn nhập      ...

Nhận diện Kiến trúc Chùa truyền thống Huế (ThS.KTS Phạm Đăng Nhật Thái)

TẢI FILE PDF —————–           1. Đặt vấn đề    ...

Không gian Kiến trúc chùa Diên Phúc – Sơn Đồng (Ni sư Thích Giác Ân)

TẢI FILE PDF ——————           1. Đặt vấn đề    ...

Kiến trúc cảnh quan các ngôi chùa Tiền Phật – Hậu Thánh (ThS.KTS Nguyễn Đỗ Hạnh)

TẢI FILE PDF ——————           Một trong những đặc trưng nổi...

Thực trạng Kiến trúc Phật giáo Việt Nam nhìn từ góc độ hạn chế, bất cập (PGS.TS Chu Văn Tuấn)

TẢI FILE PDF —————–           1. Mở đầu: khái quát chung...

Kiến trúc Phật giáo xưa nay (TT. Thích Minh Hiền)

TẢI FILE PDF —————–           1. Kiến trúc mỹ thuật Phật...