Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh ở tỉnh Phú Yên (Thích Như Tịnh)

            Phú Yên là một trong những tỉnh của miền...

Chùa Tam Thai, Linh Ứng với Thiền phái Chúc Thánh (Lê Xuân Thông, Đinh Thị Toan)

            Ngũ Hành Sơn là một mảnh đất cổ, vốn...

Các ngôi chùa được ban biển Sắc Tứ ở Hội An tỉnh Quảng Nam (Phạm Phước Tịnh)

             Phật giáo ở Hội An hình thành và phát...

Phát túc siêu phương (Sa môn Giác Toàn)

                             ...

Lời chào mừng Hội thảo của Phật giáo địa phương (HT.Thích Hạnh Niệm)

            Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,...

Sinh hoạt tín ngưỡng ở chùa Viên Giác – TP.HCM (Lương Thị Thu)

            Giá trị lớn nhất là về mặt đạo đức...

Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Phú Yên và Tổ đình Pháp Hội, Bình Thuận (Thích Đồng Trung)

            Trong dòng lịch sử truyền thừa của Phật giáo...

Đời thứ 8 Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh đã có mặt tại Thụy Sĩ (Thích Như Tú)

            Nhị vị Hòa thượng ở Âu châu đến Tích...

Chùa Chúc Thánh sau ngày xuất kệ truyền thừa (PGS.TS Đặng Ngọc Lệ)

            Thiền sư Minh Hải – Pháp Bảo, đời thứ...

Phước duyên của chùa Vu Lan (Đà Nẵng) và dòng phái Chúc Thánh (Duy Vinh)

            Chùa Vu Lan ngày đó được nhiều người tín...

Chùa Sắc Tứ Tam Bảo (Hà Tiên) thuộc Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (TKN.Thích Nữ Trí Nguyên)

            Khi nhắc đến Phật giáo tại Hà Tiên (Kiên Giang),...

Có một ngôi chùa mang tên Chúc Thánh ở Hà Nội (PGS.TS Nguyễn Hồng Dương)

              Chùa Chúc Thánh hay Chúc Thánh tự, hiện...

Phối thờ Thần Thánh trong các ngôi Cổ tự ở Hội An (Trương Hoàng Vinh)

            Hội An là một đô thị thương cảng quốc...

Lược sử Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo – Sơ tổ Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh

            Thiền sư Minh Hải (1670-1746), thế danh Lương Thế...

Phật giáo Quảng Nam qua Châu bản Triều Nguyễn (TT.Thích Không Nhiên)

            I. TỔNG QUAN VỀ CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN  ...

Sơ khảo Văn bia Hán Nôm Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (Ngô Đức Chí)

            Trong quá trình tìm hiểu lịch sử Thiền phái...

Đạo tình giữa Tĩnh Trai Đặng Huy Trứ và Hoà thượng Toàn Nhâm – Quán Thông (Phan Đăng)

            Đặng Huy Trứ, một trí thức lớn, một nhà...

Đôi điều cảm nhận và trăn trở về một dòng Thiền (HT.Thích Đồng Mẫn)

          Từ khi ngài Tổ sư thượng Minh 明 hạ Hải...

Nghĩ về bài Tán “Chiên Đàn Hải Ngạn” (HT.Thích Như Điển)

          Từ nhỏ, lúc mới vào chùa khi 15 tuổi (năm...

Từ Chúc Thánh đến Trúc Lâm (ĐĐ.NCS Thích Tuệ Nhật)

          Thế kỷ XVII-XVIII là thời kỳ Thiền phái Lâm Tế,...

Tinh thần Đạo pháp dân tộc trong Văn kệ Di chúc của Hoà thượng Quảng Đức (Thích Nữ Tâm Hoa)

          Là người con Phật, ai cũng lấy sự trường tồn...

Tổ Đức Lưu Phương (Thích Bảo Lạc)

          Bậc cổ đức dạy rằng hương thơm của các loài...

Về dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh ở Hội An (Trần Văn An)

          Trong quá khứ, thương cảng Hội An không chỉ là...