Dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh tại thành phố Hải Phòng (ThS.Thọ Khả)

          Thiền phái Lâm Tế du nhập vào Việt Nam từ...

Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Thừa Thiên – Huế (Tỳ kheo Thích Hạnh Tánh)

          Sau ngày Tổ Minh Hải – Pháp Bảo xuất kệ...

Hoà thượng Thích Chơn Phát và Phật học viện Quảng Nam (Nhà giáo Phạm Sáu – Pháp danh Như Thích)

         Hòa thượng Thích Chơn Phát luôn thực hành lục độ, giới...

Chư vị Danh Ni của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (Thích Nữ Trung Phúc)

          Tại Quảng Nam, trước khi Thiền phái Chúc Thánh ra...

Sơ lược hành trạng “Quảng Nam Tứ Trụ” [Thích Viên Thành (Hạnh Trung)]

Đất Quảng Nam “Địa linh, nhân kiệt” Người Quảng Nam “Bất khuất, hiên ngang” “Tề...

Dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh ở Hải Phòng (Nguyễn Đại Đồng)

          Năm 1946, Hòa thượng Thích Hành Trụ1 cùng ba vị...

Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh ở đàng trong thế kỷ XVII – XVIII (PGS.TS Trần Thuận)

          1. Dòng thiền Lâm Tế ở Đàng Trong – sự...

Người đầu tiên viết Lịch sử truyền thừa Thiền phái Chúc Thánh (Vu Gia)

          Lịch sử Truyền thừa Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh...

Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Nghệ An thời cận đại (Thích Đồng Bảo)

          Với phương châm “Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”,...

Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh ở tỉnh Khánh Hòa (Thích Như Tịnh)

Khánh Hòa đẹp lắm ai ơi Vào Nam ra Bắc ghé chơi Khánh Hòa  ...

Hòa thượng Bích Liên – Danh Tăng Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (Thích Hữu Nhựt)

          Xuyên suốt chiều dài lịch sử Phật giáo Bình Định,...