Phật giáo Quảng Nam qua Châu bản Triều Nguyễn (TT.Thích Không Nhiên)

            I. TỔNG QUAN VỀ CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN  ...

Sơ khảo Văn bia Hán Nôm Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (Ngô Đức Chí)

            Trong quá trình tìm hiểu lịch sử Thiền phái...

Đạo tình giữa Tĩnh Trai Đặng Huy Trứ và Hoà thượng Toàn Nhâm – Quán Thông (Phan Đăng)

            Đặng Huy Trứ, một trí thức lớn, một nhà...

Đôi điều cảm nhận và trăn trở về một dòng Thiền (HT.Thích Đồng Mẫn)

          Từ khi ngài Tổ sư thượng Minh 明 hạ Hải...

Nghĩ về bài Tán “Chiên Đàn Hải Ngạn” (HT.Thích Như Điển)

          Từ nhỏ, lúc mới vào chùa khi 15 tuổi (năm...

Từ Chúc Thánh đến Trúc Lâm (ĐĐ.NCS Thích Tuệ Nhật)

          Thế kỷ XVII-XVIII là thời kỳ Thiền phái Lâm Tế,...

Tinh thần Đạo pháp dân tộc trong Văn kệ Di chúc của Hoà thượng Quảng Đức (Thích Nữ Tâm Hoa)

          Là người con Phật, ai cũng lấy sự trường tồn...

Tổ Đức Lưu Phương (Thích Bảo Lạc)

          Bậc cổ đức dạy rằng hương thơm của các loài...

Về dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh ở Hội An (Trần Văn An)

          Trong quá khứ, thương cảng Hội An không chỉ là...

Tính chất Phật giáo đại chúng của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (Tỳ kheo Thích Đồng Bổn)

          Ngày nay, những hành giả của Thiền phái Lâm Tế...

Người đầu tiên của Thiền phái Chúc Thánh biên soạn Tiểu sử Danh Tăng (ThS.Lưu Bá Tòng)

          Đến nay, chúng ta đã có nhiều bộ lịch sử...

Hoà thượng Bích Liên với mảng thi ca viết bằng chữ Nôm (HT.Thích Huệ Minh)

          Sách Việt Nam Phật giáo sử luận, Tập 3, chương...

Thiền phái Chúc Thánh với Phật giáo dân gian (Khánh Vân)

          Người xuất gia cũng còn là công dân của một...

Nên gọi Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh hay Thiền phái Chúc Thánh? (PGS.TS Trịnh Sâm)

          Người xuất gia vẫn là con người đang sống ở...

Người đầu tiên của Thiền phái Chúc Thánh nghiên cứu về Biến Văn Đôn Hoàng (Vu Gia)

          “Biến văn Đôn Hoàng – Thạch động không ngủ yên”...

Ý nghĩa bài kệ truyền thừa Pháp phái Lâm Tế Chúc Thánh (HT.Thích Như Phẩm)

          Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo, người khai sinh Thiền...