Sự liên hệ giữa Tổ Phi Lai và Tổ đình Phước Hậu (ĐĐ. Thích Phước Năng)

(Tham luận) ***** Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch Hòa...

Khảo về quên quán và gia tộc của Thiền sư Như Hiển Chí Thiền (1861-1933)

Quảng Nam là quê hương của nhiều vị thiền sư nổi tiếng. Tra cứu vào...

Trọng thể khánh thành giai đoạn 1 Tổ đình Phi Lai và tưởng niệm 86 năm Tổ sư Chí Thiền viên tịch (Đăng Huy)

Trong buổi sáng ngày 20/3/2019 (rằm tháng 2 năm Kỷ Hợi), Tông môn pháp phái...

Hai nhà chí sĩ họ Phan (trích từ Việt Nam Phật Giáo Sử Luận – Nguyễn Lang)

Khi lực lượng Nho sĩ Cần Vương kháng chiến bị tiêu hao mòn mỏi thì...

Thiền sư Chí Thiền – “chân tu bậc nhất” dung thông tam giáo thời cận đại (ĐĐ.ThS Thích An Nhiên)

Tóm tắt: HT. Thích Chí Thiền đã sớm thông Tam giáo (Phật giáo, Nho giáo...

Tiểu sử Tổ sư Phi Lai hiệu Chí Thiền (1861-1933) (Trần Quê Hương)

  I. Thời kỳ niên thiếu thân tộc: Tổ Phi Lai hiệu Chí Thiền Húy...

Tổ sư Như Hiển – một hóa thân của Bồ tát (Thích Nữ Chơn Phương Tuệ)

Tóm tắt Ở thế gian người dân mỗi khi gặp tai nạn thường hay niệm...

Phi Lai Cổ Tự – Nơi xuất thân của những bậc thượng sĩ (Trung Nghĩa)

Đến với vùng đất Thất Sơn huyền bí, ghé qua một chốn thiền môn nổi...

Tổ đình Phi Lai: Huyền tích, Phật tích và di tích kiến trúc văn hoá độc đáo (ĐĐ.TS Thích Minh Ân)

Ở vùng biên ải Tây Nam xa xôi, nơi được lưu truyền nhiều huyền thoại...

Tổ đình Phi Lai – Hội tụ và lan tỏa (Lệ Huy)

Vào thời các chúa Nguyễn, trên bước đường di dân cũng như trên con đường...

Tổ sư Phi Lai – Một Đại sĩ hóa thân (Tỳ kheo Thích Đức Quang)

Tổ sư Phi Lai là Thiền sư Như Hiển – Chí Thiền (1861-1933), một chí...

Ẩm thủy tri nguyên (HT. Thích Thiện Đạo)

Khi nói đến Tổ đình Phi Lai (Châu Đốc), mọi người đều nhớ về tổ...

Phi Lai Cổ Tư – Huyền thoại và di sản (Nguyễn Tùng Thảo Chi)

Tóm tắt: Qua việc khảo sát về chân dung tổ Chí Thiền và Tổ đình...

Ân đức Tổ sư với các chốn Tổ thuộc Môn phong Tổ đình Phi Lai (TT.TS Thích Phước Nghiêm)

Dân tộc Việt Nam trong bất cứ thời đại nào cũng có các bậc vĩ...

Công nghiệp hoằng pháp của tổ Chí Thiền đối với công cuộc Chấn hưng Phật giáo Việt Nam (TT.TS Thích Phước Đạt)

ĐẶT VẤN ĐỀ Các nhà nghiên cứu nhận định rằng: “Bình minh lịch sử dân...

Tổ Chí Thiền và cuộc đời hoằng pháp lợi sanh (TT.TS Thích Minh Nhẫn)

1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX – ĐẦU...

Vị sư tuổi dậu là cố vấn đặc biệt cho phong trào Chấn hưng Phật giáo (HT.TS Thích Đồng Bổn)

DẪN NHẬP Tổ Phi Lai, nguyên là Tả quan hộ giá của Vua Hàm Nghi,...

Tổ Chí Thiền – Tinh thần nhập thế qua thế hệ kế thừa (HT.TS Thích Huệ Thông)

Trong mỗi giai đoạn lịch sử của Phật giáo nước nhà đều xuất hiện những...

Mối liên hệ giữa tổ Thanh Kế – Huệ Đăng và tổ Như Hiển – Chí Thiền (HT. Thích Thiện Xuân)

DẪN NHẬP Từ khi truyền vào Việt Nam đến nay, Đạo Phật trải qua hàng...

Tổ Phi Lai (Như Hiển-Chí Thiền): Tấm gương đạo đức bất phàm (HT. Thích Thiện Thống)

Trong dòng chảy lịch sử hình thành và phát triển Phật giáo Việt Nam tại...

Văn tưởng niệm Hòa thượng Thích Chí Thiền (sưu tập Tạp chí Từ Bi Âm)

Tôi xin bạch cùng chư sơn thiền đức và quý vị Thiện-tính đặng rõ: Nay...

Công đức Tổ Phi Lai Chí Thiền trong phong trào Chấn hưng Phật giáo miền Nam (HT.TS Thích Thiện Nhơn)

HỘI LỤC HOÀ LIÊN HIỆP Từ ngày thực dân Pháp đô hộ năm 1862 đến...