Vị pháp thiêu thân

Vị pháp thiêu thân cho đời
Trái tim bất diệt sáng ngời năm châu
Pháp bảo linh thiêng nhiệm mầu
Xá lợi soi sáng nhịp cầu từ bi
Thức tỉnh thế giới, lương tri
Bảo vệ Chánh pháp, Tăng Ni – đạo đời
Ngàn năm ngọn lửa rạng ngời
Trái tim xá lợi – tuyệt vời Việt Nam!

CHÚC CHƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *