Mục lục 369

CHỦ ĐỀ: TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO XƯA VÀ NAY

6. Truyền thông – Báo chí Phật giáo Việt Nam xưa nay (TT.TS. Thích Phước Đạt)

14. Vấn đề dân tộc và đại chúng trong báo chí Phật giáo Việt Nam trước năm 1945 (SC.TS. Thích Nữ Chúc Hiếu)

24. Truyền thông Phật giáo Việt Nam định hướng cho cư sĩ Phật tử(Thích Ngộ Trí Viên)

30. Mấy gợi ý về công cuộc Hoằng pháp giữa thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 (Lam Phương)

 

HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN:

36. Các hoạt động Phật sự tiêu biểu trong Giai đoạn 2 của GHPGVN (1987-2017) Kỳ 8 (HT. Thích Huệ Thông)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI:

46. Nhận thức chuẩn về tinh thần nhập thế của Phật giáo (HT. Thích Thiện Nhơn)

52. Vai trò của hành vi nhân viên trong tổ chức với việc tăng cường chính sách và nâng cao cách thức quản trị con người (TS. Tạ Hoàng Giang)

56. Thanh thiếu niên lựa chọn và gắn kết với đạo Phật như thế nào: Góc nhìn từ lý thuyết xã hội hóa tôn giáo (NCS. Lê Tấn Lộc)

62. 8 hoạt động bổ ích giữ năng lượng tích cực trong đại dịch (ĐĐ.TS. Thích Không Tú)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG:

68. Chùa Hải Tạng trên đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam (ThS. Đinh Thị Toan)

73. Bộ tượng quý hiếm tại Bảo tàng Văn Hóa Phật Giáo chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng) (Trần Trung Sáng)

76. Người thầy thuốc của Đức Phật (Cao Huy Hóa)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ:

84. Viên âm hạnh nguyện phổ lợi nhân sinh (ĐĐ. Thích Thiện Mãn)

89. Chuyển nghiệp và sự cải tạo vận mệnh trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp (Thích Ngộ Tánh)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang

 

Trả lời