Thơ – Chống dịch như chống giặc


Dịch bệnh bủa vây khắp nơi
Số ca lây nhiễm bất ngờ tăng cao
Tình dân tộc, nghĩa đồng bào
Toàn dân trên dưới quyết vào cuộc nhanh
Cá nhân, tổ chức, ban ngành
Ngày đêm chống dịch – thị thành nông thôn…

Ai ơi vì cuộc sinh tồn
Mỗi người ý thức thượng tôn chấp hành
Giữ mình khoẻ mạnh an lành
Là giữ cuộc sống bách danh thái hoà
Tiết kiệm nguồn lực quốc gia
Dựng xây xã tắc sơn hà thăng hoa…

Hỡi muôn vạn dân nước nhà
Chung tay dập dịch – quốc gia hùng cường!

Thơ – Chống dịch như chống giặc

Trả lời