Mây trắng mãi rong chơi (Như Thiện)

Mây trắng ơi xin dừng lại chút nhé
Cho hỏi rằng: quê cũ cách bao xa
Để tôi về tắm mát ở ao nhà
Hương gió nội nơi ta từng vắng bóng.

Bạn có biết nơi quê người ảo mộng
Biết bao người trông ngóng những phù hư
Để rồi quên bản tánh vốn thuần từ
Mà theo đuổi những hư danh mộng huyễn.

Bị trói cột, kéo lôi vì ái luyến
Sắc, thanh, hương,… Xao xuyến tận tâm can
Không sao thoát khỏi những thứ buộc ràng
Nên quanh quẫn nơi thiên đàng, địa phủ

Thế cho nên đừng than phiền, ủ rũ
Mà hãy tu cho trọn quả vô sanh
Để làm sao gieo rắc hạt giống lành
Cho Thánh quả trổ đầy trên nhân thế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *