Mục lục 372

CHỦ ĐỀ: VU LAN THẮNG HỘI

6. Một vài suy nghĩ về Hiếu đạo giữa Nho giáo và Phật giáo (ÐÐ. Thích Chánh Ðức)

12. Bất hiếu – vấn nạn xưa và nay (NCS. Thích Nữ Thắng Tâm)

20. Vu Lan báo hiếu trong mùa dịch COVID-19 đối với cư sĩ Phật tử tại TP. Hồ Chí Minh (Thích Ngộ Trí Viên)

28. Tổng thuật về “Hiếu” qua kinh điển của Nho giáo và Phật giáo (Dự Khiêm)

 

HƯỚNG ÐẾN KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN:

36. Hướng đến một chiến lược phát triển bền vững của GHPGVN qua chủ đề “Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển” (Kỳ 11) (HT.Thích Huệ Thông)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ÐẠI:

44. Phân tích những điểm giống và khác nhau giữa Hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật học và An Nam Phật học hội (giai đoạn 1920-1945) (SC. Thích Nữ Huệ Lộc)

50. Ðôi nét về việc phiên dịch kinh điển Phật giáo Phạn văn ở Trung Hoa (từ thời Ðông Hán đến thời Ðường) (Hưng Trung)

58. Tổ Vĩnh Nghiêm-Biểu tượng của sự đoàn kết Tăng lữ trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX tại Bắc Kỳ (SC. Thích Nữ Huệ Lợi)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ÐỜI SỐNG:

64. Quan điểm về cư sĩ đắc thánh quả trong kinh Mi Lan Ðà vấn đạo (Vĩnh Không)

68. Những đại hồng chung thời nhà Nguyễn ở TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam (TS. Lê Xuân Thông, ThS Ðinh Thị Toan)

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ:

78. Biểu tượng hộ pháp Khuyến Thiện – Trừng Ác trong các ngôi chùa Bắc Bộ Việt Nam (TS. Ðặng Thị Phong Lan)

86. Về tư tưởng thiền học và phương pháp giảng thuyết của Thiền sư Chuyết Chuyết qua sách “Chuyết Chuyết Tổ sư ngữ lục” (Vũ Ngọc Ðịnh)

92. Tìm hiểu lời dạy của Ðức Phật đối với các bậc quân vương Ấn Ðộ (SC. Thích Nữ Nhuận Anh)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ÐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang

Trả lời