Mục lục 374


CHỦ ĐỀ: TRĂNG SÁNG NHƯ GƯƠNG

6. Vọng ước đêm trăng (TT. Thích Tâm Như)

10. Biết người như xem trăng (SC. Thích Nữ Huệ Quang)

14. Đêm trăng sáng nhớ hạnh Anh nhi (SC. Thích Nữ Quảng Hiếu)

21. Vầng Trăng cho em (NCS. NS. Thích Nữ Đồng Hòa)

 

HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN:

28. Phát huy trí tuệ kỷ cương hướng đến chiến lược phát triển bền vững (Kỳ cuối) (HT. Thích Huệ Thông)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI:

36. Từ lời dạy của Đức Phật với Rāhula – nghĩ về tuổi trẻ Phật giáo (ĐĐ. Thích Nhuận Lạc)

44. Vai trò của Lê Đình Thám và Mai Thọ Truyền trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam (ĐĐ. Thích Thiện Mãn)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG:

52. Ý thức về môi trường sinh thái qua ca dao, tục ngữ Nam bộ (Trần Bảo Định)

60. Giá trị văn hóa của chùa Viên Giác, tỉnh Bến Tre (ĐĐ. Thích Nhuận Thiện)

68. Tìm hiểu Nhã nhạc thập tam âm (Lê Hải Đăng)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ:

74. Đặc trưng tư tưởng cơ bản của Duy Thức Học Vô Vi Y Phật giáo Ấn Độ (kỳ 2) (NCS. Phạm Hoài Phong)

80. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong một tổ chức (TS. Tạ Hoàng Giang, ThS. Lương Ngọc Thuận)

86. Thiểu dục tri túc – Cách sống hạnh phúc giữa đời thường (Liên Diệu)

90. Hải Triều Âm (SC. Thích Nữ Chơn Ngọc)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang

Mục lục 374

Trả lời