Bốn mươi năm theo ánh đạo vàng (Nguyễn An Bình)

 

Về đây dưới bóng Phật đài

Hương thơm gởi gió mây bay trên ngàn

Niềm tin gửi ánh đạo vàng

Nghe kinh pháp cú thanh tâm sáng ngời.

 

Sen hồng nở dưới chân người

Soi đường đạo học một đời thiện nhơn

Cõi người lạc dấu mê hương

Bên ngôi tam bảo vững tâm bồ đề.

 

Nhủ lòng qua bến sông mê

Tìm trong bờ giác nẻo về đơm hoa

Vườn thiền bát ngát bay xa

Bao miền cỏ lạ thiết tha ân tình.

 

Vô thường qua cõi nhân sinh

Nước trong mới biết bóng hình như gương

Nương dòng cam lộ cành dương

Nhang trầm thoảng giấc mộng dường khói sương.

 

Bốn mươi năm một chặng đường

Hoa vô ưu nở gửi hương dâng đời

Thiền môn xanh đóa xuân ngời

Sáng trong kinh kệ ngọt lời từ tâm.

Nguyễn An Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *