Nhớ về (HT.Thích Thanh Hùng)

(Kỷ niệm, 07/11/1981 – 07/11/2021)

 

Chất Thiền nối kết đức Tăng già

Giáo luật kim ngôn đạo Thích Ca

Mạng mạch trường hưng nghi pháp hóa

Truyền thừa Tổ Ấn Đạt-ma Ha

 

Phật pháp lưu truyền tám vạn tư

Hai ngàn năm chẳng thiếu hay dư

Đinh – Lê – tiền Lý – Trần tuỳ hiển

Liễu ngộ diệu huyền đạt nhứt như

 

Phật pháp nhiệm mầu phải hợp duyên

Tuỳ cơ khai thị ứng vùng miền

Trần gian ẩn hiện theo như nước

Chân thật bất hư tạo phước điền

 

Phật pháp Việt Nam trải tuyết sương

Đồng cam cộng khổ vượt muôn đường

Chia vui cứu khó lòng yêu kính

Nghiệp chướng hòa yên vẫn kỷ cương

 

Phật giáo Việt Nam quyết mở đường

Hợp hòa các phái rõ nhiều phương

Thủ đô Tám mốt đồng tâm quyết

Đại hội thành công lập Hiến chương

Phật giáo Việt Nam hai Hội đồng

Chứng minh, Trị sự rõ tâm tông

Các ngành vận dụng theo quy chế

Hiệp nhứt thông tư chung một lòng

 

Phật giáo Việt Nam tám nhiệm kỳ

Vận hành Phật học đúng trường quy

Tăng, Ni ổn định ngày thêm tiến

Uy tín Việt Nam Phật giáo kỳ

 

Việt Nam Phật giáo khắc ghi công

Giáo phẩm chư Tôn hiện tấm lòng

Xây dựng ngôi nhà chung Phật giáo

Rạng danh con Phật pháp chân không

 

Tăng già, Phật tử nguyện cúng dường

Nhứt tâm cầu nguyện tỏa yêu thương

Nguyện cho thế giới chung an lạc

Nhuần gội nhiệm mầu Đấng Pháp Vương.

 

Ngày 10/10/2021 (05/9 Tân Sửu)

 

Chú thích:

* HT. Thích Thanh Hùng – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *