Thư tòa soạn

Kính thưa quý độc giả!

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, dân tộc và Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt, phải kể đến lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2021).

Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là sự đoàn kết hòa hợp và thống nhất tự nguyện của tất cả các tổ chức, hệ phái Phật giáo có sẵn trong nước, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp chung khi đất nước đã hoà bình, thống nhất. Trong 40 năm trưởng thành và phát triển, Giáo hội ngày càng lớn mạnh, trở thành ngôi nhà chung, là tổ chức duy nhất của Phật giáo Việt Nam.

Với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt. Phật giáo chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân và luôn đóng góp, cùng xây dựng, phát triển đất nước.

Giáo hội còn tích cực xây dựng các giá trị đạo đức, hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam. Đó là lòng nhân ái, thương người như thể thương thân, giúp nhau trong khó khăn, hoạn nạn, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội. Đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện, từ thiện cộng đồng của đông đảo Tăng, Ni, Phật tử, nhất là trong bối cảnh cả đất nước đương đầu với đại dịch COVID-19.

Góp tiếng nói chung vào không khí hân hoan chào mừng sự kiện đặc biệt này, Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng gửi đến toàn thể quý độc giả số báo 377 với chủ đề “40 năm – Một chặng đường”. Ấn phẩm góp phần nhìn nhận lại những gì Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm được trong gần nửa thế kỷ qua, dưới góc nhìn đa chiều của chư tôn đức cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Có thể nói, với truyền thống “Hộ quốc an dân” trong thời kỳ mới, Giáo hội đang từng bước đưa Phật giáo Việt Nam vươn lên thành một trung tâm của Phật giáo thế giới, góp phần xây dựng hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới. Đó chính là cách làm rạng tỏ giáo lý của Đức Phật trong cuộc sống nhân gian và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *