Mục lục Tạp chí VHPG Số 377 Chủ đề: 40 NĂM – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

 

Chủ đề: 40 NĂM – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

6. Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Ra đời – phát triển và hội nhập (kỳ 1) (TT.TS. Thích Đức Thiện)

16. Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững vàng đường hướng Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội (HT.TS. Thích Gia Quang)

22. Khái quát quản trị hành chánh trong tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam (kỳ 1) (HT. Thích Huệ Thông) 

32. Một vài đóng góp của Phật giáo Việt Nam đối với văn hóa dân tộc (TS. Vũ Chiến Thắng)

42. Bốn mươi năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng và phát triển – những thời cơ và thách thức (Nguyễn Phúc Nguyên)

50. Phật giáo Việt Nam: Lịch sử và hiện tại (TS. Bùi Hữu Dược)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI

60. Toàn cảnh tang lễ Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

64. Vai trò của truyền thông Phật giáo trong việc thông tin, phản ánh hoạt động, của Phật giáo trong và ngoài nước (Thích Thiện Tâm)

76. Phật giáo tại huyện đảo Trường Sa: Đồng hành và phát triển (TT. Thích Tâm Như)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

82. Nguồn gốc Pháp phục Phật giáo Bắc truyền (Tỳ khưu Định Phúc)

92. Văn bia Phật giáo Quảng Nam – Đà Nẵng thời Nguyễn (1802-1945): Một số vấn đề về hình thức (TS. Lê Xuân Thông, ThS. Đinh Thị Toan)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

100. Vô thức trong quan niệm của Phật giáo và dưới góc nhìn của khoa học (BS. Nguyễn Văn Thông)

110. Tâm lý học và các GĐ phát triển TL của con người (TS. Tạ Hoàng Giang, TS. Lê Thị Quỳnh Hảo, ThS. Phạm Văn Vui) 

116. Đức tính của Bồ tát Quán Thế âm trong tôn dung của người nữ (ĐĐ. Thích Phước Tánh)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *