Mục lục 378

CHỦ ÐỀ: THẮP LÊN ÁNH SÁNG

6. Cây cao bóng cả của đời con (SC. Thích Nữ Thanh Phát)

12. Cái “Tâm” của người làm thầy (Ths. Trần Quốc Giang)

16. Qua một số từ ngữ tiếng Việt, tìm hiểu kinh nghiệm học tập bao đời của người Việt (Nguyễn Quốc Dũng)

20. Tình thương của Ðức Phật (Diệu Hương)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ÐẠI

26. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời, phát triển và hội nhập (kỳ 2) (TT.TS. Thích Ðức Thiện)

38. Khái quát quản trị hành chánh trong tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam (kỳ 2) (HT. Thích Huệ Thông)

46. Tính tất yếu và giá trị lịch sử sự ra đời Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981 (TS. Vũ Trọng Hùng)

56. Chùa Quảng Công ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (TS. Ðinh Văn Viễn)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ÐỜI SỐNG

64. Vài nét về chùa Diệu Hỷ và Hoằng Hóa Quận vương Miên Triện: Một ông Hoàng mến mộ Phật pháp (Nguyễn Văn Cương)

72. Danh tướng Trần Nhân Trứ và di tích văn hóa – lịch sử Ðình – Chùa chùa Ðô Quan (Ðỗ Minh Nghĩa)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

78. Chiếc bè qua sông (ÐÐ. Thích Tịnh Nghiêm)

82. Tìm hiểu một số đặc sắc tinh thần Thiền học của Tuệ Trung Thượng Sĩ qua Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục (SC. Thích Nữ Viên Giác)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ÐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang

Mục lục 378

Trả lời