Thơ – Xuân miên viễn (HT. Thích Thiện Nhơn)

Gió xuân phơi phới mọi miền,

Trăm hoa khoe sắc ứng truyền sắc hương.

Mừng xuân Di Lặc miên trường,

Mừng Xuân giải thoát, chân thường pháp thân.

Mừng xuân giải thoát siêu trần,

Mừng xuân chân lý lâng lâng nhẹ nhàng.

Mừng xuân đạo pháp nghiêm trang,

Ngát hương giải thoát phong quang tứ bề.

Gió xuân khai phóng lối về,

Thân tâm thường trụ là quê hương mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *