Mục lục số 383 Chủ đề: GIA TÀI PHƯỚC ÐỨC

Tải file PDF số 383

 

 

Chủ đề: GIA TÀI PHƯỚC ÐỨC

6. Nghĩ về căn cốt Khất sĩ và yêu cầu của thời đại (TT. Thích Minh Thành)
14. Chánh niệm – Nền tảng của hạnh phúc (Hưng Trung)
18. Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đến nhân cách con người Việt Nam (Dương Thụy)
26. Tư tưởng giải thoát sanh tử của Trưởng lão Sāriputta (ÐÐ. Thích Ðồng Huy)
34. Tìm lại mình trong hương hoa mai (Lê Tấn Lộc, Trần Thị Hương Mai)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI

42. Vai trò của GHPGVN đối với việc đoàn kết tín đồ Phật giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc (TT.TS Thích Ðức Thiện)

48. Giá trị Phật viện Ðồng Dương (SC. Thích Nữ Minh Ðạt)

54. Văn hóa Phật giáo và xã hội hài hòa: Thúc đẩy xã hội phát triển hài hòa thông qua tín ngưỡng (TS. Nguyễn Phước Tâm)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ÐỜI SỐNG

64. Nghệ thuật sử dụng điển cố Trung Hoa trong thơ thiên nhiên đời Trần (Trầm Thanh Tuấn)

72. Chùa Việt trong thơ Phạm Phú Thứ (ThS. Phạm Tuấn Vũ)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

80. Quán chiếu sinh mệnh trong hơi thở để sống đời trọn vẹn (Thông Bảo)

86. Tìm hiểu bài kệ “Thị thái uý Tô Hiến Thành, thái bảo Ngô Hòa Nghĩa” của Thiền sư Trí Thiền (SC. Thích Nữ Lương Uyên)

 

BẢO TRỢ – CÚNG DƯỜNG IN SỐ 383:

 

 

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang

 

CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮA LÒNG HẠ LONG
NẾN QUANG MINH 

 

 

 

 

 

 

Mục lục số 383 Chủ đề: GIA TÀI PHƯỚC ÐỨC

Trả lời