Ơn Người (Minh Tâm)

Minh Tâm
—————————

Người đi như áng mây bay
Trở về cát bụi, thân này thành không…

Người như ngọn lửa đêm đông
Sáng bừng trí huệ truyền đăng độ đời
Người gieo chánh pháp muôn nơi
Trở về an trú thảnh thơi quê nhà.

Đường về cực lạc bao xa?
Cách nhau chỉ một sát na trở vào
Thôi tìm kiếm, thôi lao xao
Nhiệm mầu thay lúc thở vào thở ra.

Bước chân này của riêng ta
Thiền hành mọi khắc dù xa dù gần
Dìu Tăng thân, dắt tha nhân
Trở về tỉnh thức, gặp chân tâm mình.

Trăm năm một cõi phù sinh
Rã thân, Người hóa muôn hình, muôn nơi
Giọt sương, chiếc lá, mây trời…
Pháp âm còn mãi những lời lặng thinh.

Ơn Người thắp những bình minh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *