Mục lục Tạp Chí VHPG số 386 Chủ đề: TÂM TỊNH THÂN AN

 

TẢI FILE PDF SỐ 386 

 

Chủ đề: TÂM TỊNH THÂN AN

6. Giáo dục và Giáo hóa – Sự khác biệt tuyệt vời từ bậc toàn giác (Hạc Lâm Ðiểm Tuyết)
12. Hướng Nguyện rừng Sala (Thông Bảo)
18. Hạnh phúc khi được gần Tam bảo (Thào A Kho)
24. Ðóng góp của Phật giáo đối với vấn đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng (SC. Thích Nữ Huệ Quang)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI

36. Ðức Tổ sư Minh Ðăng Quang và Ðạo Phật Khất sĩ Việt Nam (Vĩnh Thông)

42. Tổ sư Phi Lai – Một đại sĩ hóa thân (Tỳ kheo Thích Ðức Quang)

48. Ðặc điểm và giá trị tính dân chủ trong lịch sử Việt Nam (Lam Phương)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ÐỜI SỐNG

58. Mô-típ “Suy cử Hương cả Cọp” ở Trà Vinh nhìn từ văn hóa dân gian (ThS. Trầm Thanh Tuấn)

66. Cảm quan Phật giáo trong truyện ngắn của Nhụy Nguyên (ÐÐ.ThS  Thích Quảng Thông)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

76. Hiểu về chữ “Bạn” trong đạo Phật (Tỳ kheo Thích Nhân Tánh)

80. Bất định lượng tử và tri kiến sắc-không (ÐÐ. Thích Ðồng Huy)

88. Tìm hiểu về chữ Hiếu trong đạo Phật (SC. Thích Nữ Liên Ðịnh)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ÐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Thông báo của Trường Phật học tỉnh Ðồng Nai
 

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang

Mục lục Tạp Chí VHPG số 386 Chủ đề: TÂM TỊNH THÂN AN

Trả lời