Mục lục Tạp chí VHPG Số 388 Chủ đề: SUỐI NGUỒN TỪ BI

TẢI FILE PDF SỐ 388

Chủ đề: SUỐI NGUỒN TỪ BI

 

6. Tinh thần từ bi và thuyết nhân quả trong ca dao – tục ngữ Việt Nam (Dương Thụy)
12. Quan điểm về Từ bi Phật giáo trong tạp chí “Từ Quang” của cư sĩ Chánh Trí (Tỳ kheo ni Thích Nữ Như Nguyện)
18. Khi yêu thương đủ lớn, mọi ranh giới đều được xóa nhòa (Nguyệt Ðông)
22. Từ bi vẫn là mẹ (Hoài Tịnh)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 

28. Vai trò của Tăng Ni GHPGVN với việc bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc hiện nay (HT. Thích Minh Thiện)

36. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre: Ba mươi năm đồng hành cùng phát triển (ÐÐ. Thích Trí Thuận)

40. Thiền sư Khương Tăng Hội (ÐÐ. ThS. Thích Nhuận Lạc)

46. Ảnh hưởng văn hoá Phật giáo trong tiến trình mở đất phương nam của các chúa Nguyễn (ÐÐ. Thích Thiện Mãn)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ÐỜI SỐNG

56. Từ ngữ nhà Phật trong thơ chữ Hán Nguyễn Du (ThS. Phạm Tuấn Vũ)

58. Từ bi – Chất liệu quan trọng đồng hành của Phật giáo trong khối Ðại đoàn kết dân tộc (SC. Thích Nữ Thắng Tâm)

68. Ảnh hưởng của đạo Phật trong truyện thiếu nhi Võ Hồng (ThS. Trịnh Bích Thùy)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

74. Nghiên cứu vấn đề thọ giới của Thánh Ni Mahāpajāpati Gotamī (Thích Nữ Thánh Diệu)

82. So sánh một số điểm tương đồng và dị biệt giữa Kinh Tăng Chi Bộ và Kinh Tăng Nhất A-hàm (SC. Thích Nữ Huệ Cảnh)

88. Tự lực và tha lực qua một số mẩu chuyện trong Jātaka (SC. Thích Nữ Chúc Hào)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ÐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang
NẾN QUANG MINH
CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮA LÒNG HẠ LONG

Mục lục Tạp chí VHPG Số 388 Chủ đề: SUỐI NGUỒN TỪ BI

Trả lời