Khúc suối nguồn từ bi (Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
——————–

Khúc suối nguồn Từ bi

Từ lời ru của mẹ

Thương người như thương thân

Dạy con từ tấm bé…

Khúc suối nguồn Từ bi

Biết trải lòng nhân ái

Biết sẻ chia với đời

Biết cho là còn mãi…

Khúc suối nguồn Từ bi

Biết yêu thương tất cả

Biết nhường nhịn, bao dung

Biết “từ bi, hỷ xả”…

Khúc suối nguồn Từ bi

Làm điều lành, điều tốt

Buông bỏ tham, sân, si

Nghe lòng mình nhẹ bớt…

Khúc suối nguồn Từ bi

Mạch ngầm lòng nhân nghĩa

Sống trong tình yêu thương

Đẹp vị đời thấm thía…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *