Kính mừng Phật đản (Trần Quê Hương)

ĐẢN SINH

Đức Phật thị hiện độ sinh

Đài sen bảy đóa tươi xinh nhiệm mầu

Mỗi bước đi, mỗi thẳm sâu

Duy ngã tỏ rạng hồi đầu quang minh.

XUẤT GIA

Hồng trần chìm đắm vô minh

Kiếp người bao nỗi lênh đênh luân hồi !

Tình cơn mê, thoát biển đời

Tăng già nương tựa sáng ngời chơn tâm.

THÀNH ĐẠO

Tự tu tự ngộ thậm thâm

Phàm phu đoạn phủi mê lầm nhẹ bay

Êm đềm như ánh sao mai

Tâm hồn phẳng lặng Như Lai hiện về.

CHUYỂN PHÁP LUÂN

Thương đời giong ruổi sơn khê

Gian nan nào quản trăm bề khổ vui!

Mỗi bước đi, mỗi nụ cười …

Pháp âm vi diệu độ người thiện duyên.

NHẬP NIẾT BÀN

Thời thời soi sáng an nhiên

Ngày ngày thể nhập tâm thiền tịch hư.

Đời đời ảo diệu huyền thư,

Thường lạc ngã tịch…Chơn như hiển bày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *