Thành tâm lễ chùa (Lê Minh Hải)

Lê Minh Hải

——————————-

Chắp tay trước chốn linh thiêng 

Thành tâm tĩnh tại, an nhiên giữa đời

Sân si, thù hận quên rồi

Khoan dung độ lượng xa lời thị phi

Tâm an hóa giải cơn mê

Lầm đường lạc lối tìm về sáng trong

Tìm về sắc sắc, không không

Tìm về một cõi mênh mông nhân từ

Đem lòng dốc hết ưu tư

Tìm về thanh thản giã từ khổ đau

Ở đời ai biết nông sâu

Tiền tài, vật chất làm nhàu chữ nhân

Cũng là một kiếp phù vân

Làm sao cho được thân tâm an nhàn

Mai sau về cõi Niết bàn

Chẳng còn sợ tiếng nhân gian chê cười…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *