Mùa sen (SM. Thanh Hùng)

SM. Thanh Hùng

————————-

Phương tiện huệ khai cứu cánh tiên

Vạn năng chuyển hóa đạt nhân hiền

Sáng lên tỉnh lặng gia công đức

Chiều xuống bình yên lực giải phiền

Nước gợn nhiễm trong năng gạn tốt

Bùn oi tịnh hóa chuyển bưng điền

Màu sen tươi sắc trần vô nhiễm

Tự tại bao dung sáng rõ thiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *