Cõi thế (Như Thiện)


Như Thiện

——————

Thật đau đớn khi sống trong cảnh khổ

Ta dần quen không tỉnh ngộ hồi đầu

Dù có lúc nhận diện cuộc bể dâu

Nhưng không thể tự xây cầu vượt thoát.

Rồi năm tháng trôi qua đi chẳng khác

Một mình ta lạc lõng chốn tha phương

Mãi ráo riết tìm kiếm cái chân thường

Trong cõi thế vô thường làm gì có?

Và cứ thế, ta quên mình trôi dạt

Giữa sông mê, an lạc có không nào?

Xin thưa có, chỉ khi dứt khổ đau

Bằng lối sống tuệ tri nhân duyên khởi.

Cõi thế (Như Thiện)

Trả lời