Tức tâm tức Phật (Minh Tâm)

Minh Tâm

——————-

Nửa đời đuổi bắt lợi danh

Ngoảnh mặt nhìn lại tóc thành màu sương

Tiền tài, tình ái vấn vương

Giật mình thảng thốt vô thường vỗ vai!

Nửa đời chờ đợi ngày mai

Thành – bại, được – mất hai vai gánh gồng

Hỉ – nộ – ái – ố chất chồng

Thả rơi hiện tại trôi sông chốn nào…

Nửa đời cứ mãi lao đao

Sát na dừng lại hít vào thở ra

Có mặt ngay với chính ta

Gánh đời bỗng chốc la đà rụng rơi.

Bến giác chừng như mù khơi

Chợt ngay tức khắc ở nơi “hồi đầu”

“Tức tâm tức Phật”  nhiệm mầu

Tỉnh ra chẳng hỏi nơi đâu Niết bàn!

Thõng tay đi giữa nhân gian…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *