Thư tòa soạn

  • Quý độc giả thân mến!

 

Lục Tổ Huệ Năng có bài kệ:

佛法在世间

不离世间觉

离世觅菩提

恰如求兔角.

 

Phật pháp tại thế gian

Bất ly thế gian giác

Ly thế gian mịch Bồ đề

Kháp như cầu thố giác.

 

Phật pháp trên thế gian

Không thể rời thế gian mà giác ngộ

Rời thế gian tìm giác ngộ

Giống như tìm sừng thỏ.

Ý bài kệ muốn nói, không có pháp xuất thế gian hay Phật pháp riêng biệt ở ngoài pháp thế gian. Cố gắng tìm kiếm sự giác ngộ ở ngoài thế gian chỉ là tốn công vô ích giống như tìm sừng thỏ. Thỏ không bao giờ có sừng nên tìm sừng thỏ chỉ là phí công vô ích.

Đức Phật đã dạy Tăng Ni là những vị có trách nhiệm duy trì chánh pháp; còn Phật tử là những người có trách nhiệm hộ trì chánh pháp, cho nên ngày nay mỗi Phật tử phải làm tròn trách nhiệm của mình. Cổ Đức từng dạy: “Phật pháp hưng long do Tăng già hoằng hóa/Thiền môn hưng thạnh nhờ đàn tín phát tâm”. Vì vậy, Phật tử là đối tượng truyền bá, học tập và thực hành giáo lý Đức Phật. Chính các Phật tử đang sống trong lòng xã hội phải xây dựng gia đình và xã hội trở nên Chân – Thiện – Mỹ theo tinh thần Phật giáo.

Để hiểu một cách sâu sắc hơn về tinh thần hộ trì Tam bảo của người con Phật, Ban Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng gửi đến quý độc giả số báo 390 với chủ đề “Hộ trì chánh pháp”. Hy vọng quý độc giả sẽ nhận ra hộ trì chánh pháp là một nội dung hết sức cần thiết và cũng là trách nhiệm của mỗi người con Phật để cùng chung tay hoằng truyền chánh pháp làm cho Phật pháp được xương minh – cửu trụ Ta bà.

Ban Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *