Mục lục Tạp chí VHPG Số 390 Chủ đề: HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP


 

tải file PDF

Chủ đề: HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP

 

6. Tu tập tâm linh và hộ trì Chánh pháp trong mùa An cư kiết hạ (TT.TS Thích Phước Ðạt)
12. Góp phần tìm hiểu tư tưởng của tác phẩm Hộ Pháp Luận (SC. Thích Nữ Nguyên Hoa)
18. Vẻ đẹp của Phật tử thuần thành (SC. Thích Nữ Diệu Hoa)
22. Trách nhiệm của Tăng, Ni, Phật tử trong vấn đề Hộ trì Chánh pháp (ĐĐ. Thích Ðức Kiên)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI

30. Phát huy những giá trị tâm linh và xã hội trong nghi lễ Phật giáo góp phần xây dựng Giáo hội trang nghiêm và khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh (HT. Huệ Minh)

36. Ðạo Phật Khất Sĩ và bốn tinh thần tiêu biểu trước khi hòa nhập vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam (TT.TS hích Minh Thành)

42. Một số học giả góp phần giới thiệu Phật giáo đến nước Anh (SC. Thích Nữ Hạnh Tri)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HOÁ VÀ ĐỜI SỐNG

52. Ảnh hưởng của Phật giáo trong quan điểm về cách giáo dục gia đình của Nữ sử Ðạm Phương (SC. Thích Nữ Hiền Nguyện)

58. Một cái nhìn về khủng hoảng cha mẹ-con cái từ Phật giáo (Nguyễn Chiến Trường)

64. Chuông chùa Thiên Mụ (SC. Thích Nữ Như Hạnh)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

74. Tình bằng hữu trong đạo Phật (SC. Thích Nữ Ðịnh Tuệ)

80. Cảm hứng Bản thể giải thoát và suối nguồn tịnh độ của Thiền sư Toàn Nhật trong tác phẩm Hứa Sử Truyện Vãn (SC. Thích Nữ Chúc Hòa)

88. Hành động và lời nói qua thơ kệ của Thiền sư Hương Hải liên hệ với lời Phật dạy trong kinh điển của Nho giáo và Phật giáo (ÐÐ. Thích Nhuận Tâm)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ÐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

 

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang

NẾN QUANG MINH 
CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮA LÒNG HẠ LONG

 

Mục lục Tạp chí VHPG Số 390 Chủ đề: HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP

Trả lời