Phía mình từ bi (Lê Hòa)


Lê Hòa

———————-

Ngồi chơi với cá và mèo

Khế chua hay ngọt cũng nheo mắt cười

Tịnh tâm. Không chín. Chẳng mười

An nhiên khởi sự từ người. Hay ta?

Ngồi chùa nhìn chiếc lá đa

Đúng sai ngoài cõi Ta bà. Đúng sai!

Hạnh phúc không ở phía ngoài

Cớ sao tìm kiếm để hoài uổng công

Ngồi thu rụng trái mùa đông

Mới hay có một cõi lòng bấp bênh

Ngồi thác mà chẳng gập ghềnh

Lặng nghe thức ngộ phía mình. Từ bi

Phía mình từ bi (Lê Hòa)

Trả lời