Mục lục Tạp chí VHPG Số 391 Chủ đề: HƯƠNG GIỚI BAY XA


TẢI FILE PDF

Chủ đề: HƯƠNG GIỚI BAY XA

6. Hương giới bay xa từ bậc Hoàng đế Ðại Việt (TT.TS. Thích Phước Ðạt)
12. Ngũ giới – nền tảng đạo đức không chỉ riêng người con Phật mới cần giữ gìn (Hoài Mộng Trung Nhân)
18. Nền tảng tu tập và phương pháp thực hành Giới-Ðịnh-Tuệ qua hành trạng của Ni trưởng Huỳnh Liên (Trần Thị Mai Hương)
26. Hương đức hạnh của người trì giới (Thông Bảo)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI

34. Một số vấn đề liên quan đến từ thiện xã hội Phật giáo và giải pháp nhằm tăng cường quản lí nhà nước, phát huy vai trò của Phật giáo tham gia xã hội hóa hoạt động từ thiện xã hội tại Việt Nam hiện nay (NS. Thích Minh Thịnh)

42. Góp phần tìm hiểu sự phát triển của Phật giáo thời đầu nhà Nguyễn (1802-1858) (Hưng Trung)

46. Quá trình truyền thừa pháp trì danh hiệu niệm Phật từ Trung Quốc đến Việt Nam (Thích Nữ Liên Hiền)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HOÁ VÀ ĐỜI SỐNG

56. Văn hóa tổ chức cộng đồng Phật giáo qua tổ chức Giáo hội – Tăng chúng – Chùa chiền thời nhà Lý-Trần (SC. Thích Nữ Huệ Nhật)

62. Hoa cúc trong thơ của thiền sư Huyền Quang (Nguyễn Thanh Huy)

70. Tác phẩm “Thuốc” của Lỗ Tấn qua lăng kính đạo đức học Phật giáo (SC. Thích Nữ Huệ Quang)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

80. Hình ảnh Bồ tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp Hoa (SC. Thích Nữ Liên Ðịnh)

86. Chức năng của mạt-na thức trong Phật học (Dương Thụy)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ÐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang
NẾN QUANG MINH
CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮ LÒNG HẠ LONG

 

Mục lục Tạp chí VHPG Số 391 Chủ đề: HƯƠNG GIỚI BAY XA

Trả lời