Giữ Tâm (Lê Phượng)

Lê Phượng

——————

Bơi trong một cõi Ta bà

Lòng ta như bị sóng va xa bờ

Hướng tâm về Phật từng giờ

Giữ cho tâm tịnh bến bờ gần ta

Sông mê, bến lú rời xa

Trì kinh, tụng niệm vượt qua mê lầm

Hộ trì Chánh pháp giữ tâm

Từ bi, độ lượng nằm lòng chớ quên

Thiện tâm, thiện hạnh giữ bền.

Chân thành, thiện hảo mới nên con người

Tham, sân xa lánh người ơi

Phát tâm Bồ tát cho đời đẹp thêm

Trì kinh, hướng Phật chớ quên

Hộ trì Chánh pháp giữ yên trong long

Quy y Tam bảo gắng công

Với người, với vật mở lòng vị tha.

Vượt qua một cõi Ta bà

Bên ta sen nở ngàn hoa thắm hồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *