Mục lục Tạp chí VHPG Số 392 Chủ đề: DUY TRÌ MẠNG MẠCH

TẢI FILE PDF

Chủ đề: DUY TRÌ MẠNG MẠCH

 

6. Duy trì và phát triển mạng mạch đạo Thiền Việt Nam (TT. Thích Phước Đạt)
10. Vai trò người Thầy trong trọng trách duy trì mạng mạch Phật pháp (ĐĐ. Thích Trung Thiện)
16. Ý nghĩa “Truyền đăng tục diệm” theo tinh thần Luật tạng (Tỳ kheo Thích Từ Thông)
22. Duy trì mạng mạch Phật giáo là sứ mệnh của người con Phật (SC. Thích Nữ Huệ Giác)
28. Giới luật và mạng mạch Phật giáo (SC. Thích Nữ Tuệ Phương)
34. Duy trì mạng mạch Phật pháp với trí tuệ (SC. Thích Nữ Huệ Cảnh)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI

42. Tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó đồng hành cùng dân tộc, “Hộ quốc An dân” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới (TS. Nguyễn Văn Thanh)

50. Thế giới quan Phật giáo thời Lý-Trần (SC. Thích Nữ Huệ Nhật)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

62. Phát đại tâm và lý tưởng nhập thế của người xuất gia (Lạc Nhiên)

68. Giá trị nội dung của thơ văn trên báo chí Phật giáo trước 1945 (Dương Thụy)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

78. Năm pháp đối trị bất thiện tầm qua bài Kinh An trú tầm (Vitakkasanthāna Sutta) (SC. Thích Nữ Huệ Quang)

84. Nền tảng xây dựng quan điểm tánh Không của Bồ tát Long Thọ và đối tượng phê phán của Trung Quán Luận (ĐĐ. Thích Tịnh Đạo)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang
NẾN QUANG MINH
CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮ LÒNG HẠ LONG

 

Mục lục Tạp chí VHPG Số 392 Chủ đề: DUY TRÌ MẠNG MẠCH

Trả lời