Mục lục Tạp chí VHPG Số 394 CHỦ ĐỀ: TRI ÂN BÁO ÂN


TẢI FILE PDF

CHỦ ĐỀ: TRI ÂN BÁO ÂN

6. Tri ân và báo ân anh linh, anh hùng liệt sỹ (TT.TS. Thích Phước Đạt)
12. Tri ân “Người nằm xuống” từ góc độ một người học Phật (Tỳ kheo Thích Hạnh Hoằng)
18. Phật giáo huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) đóng góp vào công cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) (Nguyễn Trọng Thanh)
22. Một đóa hoa dâng đời (Quốc An)
28. Những nhà sư xả thân vì độc lập dân tộc và hạnh phúc nhân dân (1945-1975) (TS. Vũ Trọng Hùng)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI

38. Vai trò của Tăng, Ni Phật giáo trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa  (TT. Thích Thọ Lạc)

44. Bối cảnh trung tâm Phật giáo Luy Lâu ở nước ta những thế kỷ đầu Công nguyên (Hưng Trung)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

52. Sắc Tứ Tam Bảo Tự thành phố Hà Tiên Theo dòng lịch sử (SC. Thích Nữ Huệ Giác)

56. Dấu ấn Phật giáo trong truyện ngắn Nguyên Hương (ThS. Trịnh Bích Thùy)

62. Chùa Vồm và sự truyền thừa của Thiền phái Lâm Tế thời Lê Trung hưng ở Thanh Hóa (ThS. Vũ Ngọc Định)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

70. Lý tưởng giải thoát của Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa (SC. Thích Nữ Thắng Tâm)

76. Tìm hiểu sự liên hệ giữa Ngũ uẩn (Pañcakkhandhā) và 18 Giới (Dhātu) (Tỳ kheo Thích Đạo Tấn)

84. Ứng dụng thiền trong nếp sống của hành giả thời hiện đại (SC. Thích Nữ Tuệ Phương)

92. Ảnh hưởng của thế giới quan Phật giáo đối với đời sống và đạo đức người Việt (Dương Thụy)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang
NẾN QUANG MINH
CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮ LÒNG HẠ LONG

Trả lời