Tìm về buông xả (Minh Phạm)

Minh Phạm

————————-

Giữa cuộc đời có muôn vạn niềm đau

Ta hãy gắng học từ: “Buông xả”

Vạn nỗi khổ của muôn người vạn ngả 

Chỉ một từ – giải hóa buồn vui 

Đạo dạy ta biết: Văn – Tư – Tu

Văn là: Nghe – nghe rồi gắng hiểu 

Tư là: Suy nghĩ thấu đạt tình

Tu là: ứng dụng tại tâm mình

Lợi pháp giới , chúng sinh an lạc 

Học để biết tránh lời ngoại cảnh

Không chi phối mình trước những khen ,chê 

Bỏ bám chấp sẽ bớt đi khổ lụy

Pháp xả ly là pháp quay về 

Đời có lúc làm ta mỏi mệt 

Nhưng chính là cho ta cách vươn lên

Đạo xoa dịu những xoay vần bản ngã  

Để ta vui sau những muộn phiền 

Ngày hôm qua chỉ là hoài niệm 

Đâu có gì ghê gớm để sầu bi

Dẫu sáng lạng thì ngày mai chưa đến 

Bởi qua đêm, ai biết trước điều gì…

Và hôm nay mới quan trọng nhất 

Là những gì ta đang có trong tay 

Ta sở hữu dòng thời gian hiện hữu 

Cuộc đến – đi… tất cả chỉ một ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *