Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng: Tấm gương sáng hạnh nguyện phục vụ đất nước, đạo pháp và dân tộc (HT. Thích Thiện Nhơn)

LTS: Tòa soạn Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng giới thiệu bài viết “Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng: Tấm gương sáng hạnh nguyện phục vụ đất nước, đạo pháp và dân tộc” của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN. Đây là bài tham luận tại Hội thảo khoa học “Hòa thượng Danh Nhưỡng: Cuộc đời – Đạo nghiệp – Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc”, do Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer – Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, tổ chức vào ngày 26/8/2022. 

Kính ngưỡng vọng giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng!

Thưa chư Tôn đức Hội đồng Trị sự,

Thưa quý vị khách quý!

Hôm nay trong không khí trang nghiêm đoàn kết, hoà hợp giữa Đạo và Đời, cùng với tinh thần tri ân báo ân của người con Phật, nhân kỷ niệm 5 năm ngày viên tịch Đại lão Hoà thượng Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Viện trưởng sáng lập Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ, Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Trụ trì chùa Láng Cát – TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam – Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer kết hợp cùng Trường Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự xin tán thán công đức của Ban Tổ chức cuộc Hội thảo. Kính chúc chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nam tông Khmer, Ban Tổ chức, quý học giả, nhà nghiên cứu, quý Đại biểu thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Kính chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

 

Kính thưa quý liệt vị!

Kể từ khi Phật giáo Nam tông du nhập vào Nam Bộ – Việt Nam bằng hai con đường (đường biển và đường bộ). Phật giáo Nam tông Khmer tại Việt Nam đã luôn luôn thể hiện tinh thần từ bi hỷ xả và sớm hoà hợp với nền văn hoá bản địa, nhằm hướng đến mục đích hoà bình, an lạc và phát triển cho nhân loại, như hạnh nguyện độ sanh của Đức Phật và người đệ tử Phật. Tinh thần đó luôn luôn được thể hiện xuyên suốt bề dày lịch sử hoằng pháp độ sinh, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Nam tông Khmer tại Việt Nam.

Phật giáo Việt Nam luôn gắn liền trách nhiệm đối với đất nước, đối với dân tộc. Tăng Ni, Phật tử ứng dụng tinh thần từ bi hỷ xả, tinh thần đại thí trong đời sống tu tập và hành đạo của mình. Khi đất nước lâm nguy, đất nước còn bị chia cắt, người dân không cơm ăn áo mặc, bệnh tật không thuốc thang chữa trị, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam nói chung, Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng đã nỗ lực hoằng pháp, động viên Phật tử và người dân vững chắc tinh thần, vững tin vào nhân quả để vượt khó, giữ chùa chiền, phum sóc… Có nhiều vị trong Tăng đoàn đã xả thân, xả y để cùng đồng bào Phật tử đấu tranh chống áp bức của chính quyền thuộc địa Pháp, chính quyền tay sai của Mỹ ở miền Nam để đòi lại ruộng đất, giành từng hạt lúa, hạt cơm cho đồng bào, cho dân tộc, và để giữ gìn phum sóc và Tam bảo được trường tồn. Đó là những vị như Hòa thượng Tăng Phố (tức là Trần Phố) cùng Phật tử, Ban Quản trị chùa Láng Cát chống Pháp và điền chủ cướp đất, phá chùa. Sau đó, vào tháng 6 năm 1894, Hòa thượng bị mật thám Pháp bắt cùng 22 vị Phật tử và Ban Hộ tự đày ra Côn Đảo.

Hòa thượng Tăng Hô bước theo đạo nghiệp của ân sư, tham gia kháng chống Pháp, giữ vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nam Bộ cho đến khi viên tịch. Sau đó là Hòa thượng Tăng Nê tiếp nối sự nghiệp hộ quốc, an dân của ân sư đã trở thành những tấm gương sáng trong Tăng đoàn Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng và Phật giáo của Việt Nam nói chung. Cùng thời đó, Hòa thượng Sơn Vọng được bầu vào chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới và cố vấn Ủy ban Mặt trận dân tộc Giải phóng khu Tây Nam Bộ.

Kính thưa quý vị!

Với Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng, xuyên suốt cuộc đời – đạo nghiệp của mình, đã tiếp bước các vị danh Tăng tiền bối, thể hiện rất rõ hạnh nguyện phục vụ đất nước, đạo pháp và dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng, người con của xã Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, xuất gia thọ giới Sa-di năm 16 tuổi tại chùa Khlang Ông với Đại lão Hoà thượng Tăng Sanh. Trong suốt cuộc đời đạo nghiệp, Hòa thượng luôn phụng sự Đạo pháp – Dân tộc – Tổ quốc. 

Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, Hòa thượng đã tích cực tham gia ủng hộ cách mạng, góp phần vào thắng lợi chung của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đặc biệt, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, Hòa thượng Danh Nhưỡng tham gia phong trào cách mạng hoạt động hợp pháp tại thị xã Rạch Giá, luôn giữ vai trò lãnh đạo hàng vạn sư sãi và đồng bào Phật tử Khmer trong tỉnh Kiên Giang đấu tranh chống kẻ xâm lược; biểu tình đòi chấm dứt bắn phá chùa chiền, phum sóc, giết hại sư sãi và đồng bào Phật tử Khmer; chống chính sách ngu dân, đồng hóa dân tộc, đòi quyền tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do học hành chữ Khmer, Pali, Kinh, Luật, Luận, duy trì và phát huy tiếng nói, văn hóa dân tộc Khmer; đòi chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở miền Nam, thống nhất đất nước. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và đất nước được thống nhất (30/4/1975), cho đến ngày viên tịch, Hòa thượng Danh Nhưỡng được đồng bào Phật tử tin yêu, bầu vào Hội Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang và tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XI và khóa XII.

Trong công cuộc thống nhất Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng đã kiên định phương châm hoạt động: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội. Với cương vị là Thành viên Hội đồng Chứng minh rồi đến Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang (1984-2017) Hòa thượng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp và giáo dục của Giáo hội, là Viện Trưởng sáng lập Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ.

Hòa thượng Danh Nhưỡng là vị giáo phẩm cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, uyên thâm Phật học và thế học, dành cả cuộc đời cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc, góp phần xây dựng, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phụng sự nhân dân và Tổ quốc. Hòa thượng hết lòng quan tâm chăm lo đến đời sống đồng bào Khmer Nam Bộ, giáo dưỡng và dìu dắt đồng bào Phật tử bền vững đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội. 

Tại hội thảo, các bài tham luận, nghiên cứu xoay quanh những đóng góp cho Đạo pháp – Dân tộc và đất nước của cố Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng.
(Ảnh: PSO)

Ghi nhận những đóng góp của Hòa thượng Danh Nhưỡng đối với đất nước Việt Nam trong sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp và xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm 2011, Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Myanmar và Hội đồng Tăng già Myanmar đã phong Hòa thượng Danh Nhưỡng tước hiệu “Tối thượng chiếu quang chính pháp sư”. 

Tưởng thưởng cho những cống hiến to lớn của Hòa thượng Danh Nhưỡng đối với đất nước, Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”; Huân chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết” và Trung ương Giáo hội trao tặng nhiều Bằng Tuyên dương công đức.

Hôm nay, tròn 5 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng viên tịch (26/8/2017-26/8/2022), Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học: “Hòa thượng Danh Nhưỡng: Cuộc đời – Đạo nghiệp – Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc”. Việc tổ chức Hội thảo là việc làm có ý nghĩa, nhằm làm rõ hơn và vinh danh những cống hiến to lớn của cố Trưởng lão Hòa thượng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đất nước, đây là nguồn tư liệu khoa học quý báu để giáo dục thế hệ Tăng Ni, Phật tử về tấm gương sáng hạnh nguyện phục vụ đất nước, đạo pháp và dân tộc. Trung ương Giáo hội ghi nhận và đánh giá cao về sáng kiến tổ chức cuộc Hội thảo này. Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam Tông Khmer và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cuộc Hội thảo nữa để làm sáng tỏ hơn, sâu sắc hơn về sự nghiệp đạo hạnh của Hoà thượng cùng sự đóng góp tích cực về Đạo pháp và Dân tộc qua mọi thời đại. Nhất là đề nghị chư Tôn đức Phật giáo Nam Tông Khmer thành viên sáng lập GHPGVN cùng môn đồ pháp quyến của Hoà thượng hãy tích cực, nỗ lực thực hiện theo tấm gương sáng và hạnh nguyện của Hoà thượng đã đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” cùng liên hệ với chính quyền tỉnh Kiên Giang đặt tên một con đường tại TP. Rạch Giá lấy tên là đường Sư Danh Nhưỡng. Đó cũng là những thành quả dâng lên chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra và ngày 27-28-29/11/2022 tại Thủ đô Hà Nội.

Thay mặt Trung ương Giáo hội, kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, đầy đủ năng lượng, đầy đủ thắng duyên để thành tựu mọi Phật sự cũng như thế sự trên từng lĩnh vực công tác của mình. Kính chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

* HT. Thích Thiện Nhơn: Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *