Danh hiền Phổ Hóa (Trần Quê Hương)

Thành tâm thành ý nguyện cầu

Kính tôn Tam bảo thẩm sâu nhất nguyền

Tưởng tri đạo sư thắng duyên

Niệm đức Trưởng lão cung tuyên sử vàng

Hòa đời hòa đạo âm vang

Thượng ân thượng tứ đạo tràng long lanh

Danh đức phổ hóa thiên sanh

Nhưỡng vô lượng báu thiện lành hòa chơn

Cuộc du hành ứng Kim Cang

Đời sa môn rực sen vàng lung linh

Đạo Phật chiếu diệu hữu tình

Nghiệp vô sanh nhẫn lưu quỳnh xưa sau

Những là ứng dụng tâm giao

Đóng vào nguồn cội đồng bào Tổ tiên

Góp nên sử ngọc Rồng Tiên

Cho quê hương mẹ xóm giềng tông phong

Đạo đời huyết thống Lạc Hồng

Pháp vô lượng hỷ dòng sông thanh bình

như ngã lạc thường minh

Dân hòa dân hiếu hữu tình non sông

Tộc Mê Kông mãi nhiệm huyền

Nhân từ nhân nghĩa trường thiên đạo tình

Kỷ cương gắn kết tâm linh

Niệm vô lượng thọ tử sinh Niết bàn

Năm năm tháng tháng vô vàn

Năm không gian với thời gian vận hành

Ngày mai, ngày mốt, uy quang…

Viên minh lắng đọng đạo tràng thiền na

Tịch chiếu chơn lạc ma ha

Trưởng thượng hồ hải ba la mật đào

Lão lai vô tận dạt dào

Hòa ân hòa đức tâm giao đất trời

Thượng tăng quy khứ tuyệt vời

Danh thơm tiếng tốt gọi mời tông phong

Nhưỡng chi vô thượng Lạc Hồng

Phó Pháp chủ hội chứng dòng huyền minh

Giáo hội Phật giáo thuyền kinh

Việt Nam sử ngọc anh linh suối nguồn

Đại biểu Quốc hội Hùng Vương

Khóa XI, khóa XII… tịnh thường an khang

Ủy viên Đoàn Chủ tịch vững vàng

Ủy ban Trung ương Mặt trận ngàn niềm tin

Tổ quốc Việt Nam thắm tình

Viện trưởng đào tạo uy linh sáng ngời

Học Viện Phật Giáo mười mươi

Nam Tông Khmer hưng thời hoàng dương

Trưởng Ban Trị sự cát tường

Giáo hội Phật giáo chơn thường Bắc Nam

Chủ tịch (hội) Đoàn kết ưu đàm

Sư Sãi yêu nước thuyền lam yên bình

Tỉnh Kiên Giang, rực hương tình

Sáng chiều thơm ngát khương ninh biển trời.

 

Chùa Candaransi, 26/8/2022
Trần Quê Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *