Ừ Thôi (Trầm Thanh Tuấn)

Trầm Thanh Tuấn

——————–

Ngỡ ngàng khoảnh khắc… ừ thôi

Lang thang về với cõi tôi một mình

Dấu đời khắc cuộc nhân sinh

Áng vân cẩu vẫn chùng chình cõi không.

Ngỡ ngàng khoảnh khắc… buông lòng

Nâng niu cả giọt sương hồng ban mai

Ngày đi là mất tháng ngày

Mà cao xanh vẫn hình hài cao xanh

Ngộ ra… sống với thiện lành

Tâm an giữa những lợi danh ta bà

Biết cười với những đóa hoa

Lưa thưa vạt cỏ đã nhòa màu tươi

Lắng lòng với chiếc lá rơi

Bên câu ru cũ nghe đời thanh tân.

Ừ Thôi (Trầm Thanh Tuấn)

Trả lời