An (Ngọc Nghiêm)

Bao giờ hồn mới thong dong

Bao giờ lòng hết đếm đong

Ít … nhiều?

Tay nâng một đóa hoa triêu

Để tâm mình tựa cánh diều

Nhẹ tênh…

Vững thân giữa cuộc chông chênh

Trang kinh chuyển hóa không quên hành trì

Hiểu rồi tự tánh quy y

Muôn duyên một chữ

Thường tùy…

An yên!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *