Tâm ta có Phật (Lê Phượng)

Lê Phượng 

——————-

Mãi mê trong cõi Ta bà 

Chúng sinh khổ nạn bởi sa mê lầm

Nào đâu hiểu Phật tại tâm

Trong tâm có Phật thì lòng an vui.

Đua chen giấc mộng trong đời

Mà nào hay biết cuộc người phù sinh

Học từ bi, quy đường lành

Xa rời, buông bỏ ác sanh, mê lầm.

Tránh xa những thói tham, sân

Giữ tâm thiện hảo, gieo nhân tốt lành

Giữa đất trời, lòng tinh anh

Tâm ta tâm Phật thiện lành, từ bi.

Không sầu hận, không chấp nê

Diệt sinh, sinh diệt một ly thôi mà

Lăn trôi trong cõi Ta bà

Tử sinh chỉ một sát na, vô thường.

Sống ban phát vạn tình thương

Làm điều phước đức mở đường mai sau

Tức tâm, tức Phật nhiệm mầu

Bồ đề kết nụ ngàn sau vững bền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *