Dưới chân Đức Phật (Bình An)

Bình An

—————–

Dưới chân Đức Phật từ bi

Phận con phàm tục sân si đã từng

Đêm nằm vọng tiếng chuông ngân

Câu kinh bát nhã tỏ lòng chân như

Biển đời cát bụi phù du

Thân tâm gột rửa khói mù chấp mê

Nương theo cội sáng bồ đề

Đến bờ giác ngộ hướng về từ tâm

Diệu quang soi chiếu lòng trần

Phát tâm chánh niệm ươm mầm tình thương

Lánh xa danh lợi hão huyền

Dưới chân Đức Phật an thiền vô ưu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *