Ta là ai…! (Khánh Hạ)

Khánh Hạ

—————

Ta là ai giữa cõi trần

Có phải chăng bọt bóng dễ tan của hạt mưa trút đổ

Hay vị mặn của biển ngọc hóa thân

Ta là ai mà thân mình trịch đầy nông nổi 

Những não phiền trút mãi chẳng vơi

Và chiếc túi A-lại-da đó 

Đã buộc vào mỗi kẻ trần gian

Chốn ta-bà ngã bóng nhoài 

Ta là ai sao mãi vương mang

Đến …và…đi…

Chỉ mỗi nghiệp trần

Con đường đời có khi đã sẵn 

Tấm lưới vô hình quàng mắc trên thân

Người chẳng chịu biết

Đôi khi lại muốn quên…tự mình đánh tráo

Ta là ai sao mãi dặm trường 

Sao không bỏ lại cuối ngõ đường 

Chiếc gánh vô minh bao đời nặng bước 

Để lòng thơi thảnh lạc an 

Thả trôi theo dòng một chiếc bè qua bến…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *