Mục lục Tạp chí VHPG số 399 CHỦ ĐỀ: ĐÓA HOA DIỆU NGỘ

TẢI FILE PDF

CHỦ ĐỀ: ĐÓA HOA DIỆU NGỘ

  6. Ân đức sáng ngời sự hiện diện (HT. Thích Thiện Nhơn)
12. Đại lão HT. Thích Phổ Tuệ: Một nhân cách lớn, một tấm gương sáng ngời vì Đạo pháp và Dân tộc (Thích Thiện Tâm)
22. Những Đóa hoa Diệu ngộ Ni giới Phật giáo Việt Nam (TT. Thích Phước Đạt)
28. Một số đóng góp của Ni giới trong nền Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX (SC. Thích Nữ Liên Hiền)
36. Người phụ nữ đức hạnh theo quan điểm Phật giáo (TKN. Thích Nữ Huyền Minh)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI

42. Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt (TT. Thích Chiếu Tuệ)

50. Buổi đầu thời kỳ Lê Trung hưng và Phật giáo Trường hợp Bình An Vương Trịnh Tùng (TS. Đinh Văn Viễn)

56. Về vị Chánh Hội trưởng An Nam Phật học hội: Hiệp tá Đại học sĩ Ưng Bàng (TS. Trần Văn Dũng)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

66. Đặc điểm thể loại và nội dung của văn bia Phật giáo Thanh Hóa thời Lê Trung hưng (1533-1789) (Vũ Ngọc Định)

72. Phong vị thiền trong thơ chữ Hán của Hồ Xuân Hương (Trịnh Bích Thùy)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

80. Luận về triết lý “Buông” trong nhà Phật (PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng)

84. Thân tịnh tâm an từ góc nhìn của David R.Hawkins (Võ Quốc Việt)

90. Ý nghĩa và đặc tính của Duyên khởi (SC. Thích Nữ Như Hạnh)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang
NẾN QUANG MINH
CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮ LÒNG HẠ LONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *