Đóa hoa diệu ngộ (Nguyễn Thánh Ngã)

Nguyễn Thánh Ngã
——————–

 

Như những đóa vô ưu trong vườn Phật

Nở muôn màu theo bước Thế Tôn

Hương trầm bay sạch trong cõi đất

Vi diệu thay mạng mạch suối nguồn!

 

Người đầu tiên là cánh hoa bất tử

Lập vườn Ni trong thế giới Ta Bà

Giọt mưa pháp lăn trên cánh hoa đầy ứ

Bầy ong về quy ngưỡng dưới Liên Hoa

 

Vườn từ đó, những đóa hoa Diệu Ngộ

Làn thiên hương giải thoát ách khổ đau

Như đêm tối chợt bừng lên hoát lộ

Phận nữ nhi trong chánh pháp nhiệm màu

 

Là con Phật, thoát khỏi vòng phân biệt

Trước vườn thiền tung cánh hạc thong dong

Người giữ giới là đóa hoa tịnh khiết

Người cúng dường muôn pháp giới sắc không

 

Người đại nguyện theo con đường cứu độ

Chúng sanh muôn loài thoát khỏi vô minh

Đem lòng từ vượt kiếp người giông tố

Bờ bên kia chỉ cách một câu kinh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *