Tập (SC. Thích Nữ Diệu Hoa)

SC. Thích Nữ Diệu Hoa
—————————

Tập mà tha thứ để thương

Tập buông cố chấp để thường được an

Tập vui để khỏi phàn nàn 

Tập cười để hết thở than cuộc đời 

Tập làm cho trí thảnh thơi

Tập gieo tử tế cho trời thêm xanh

Tập ươm hạt giống thiện lành

Tập nhìn vạn vật tâm thanh hài hòa

Tập dừng tật xấu ba hoa

Tập chăm quán tưởng thân già tử thi

Tập siêng thiền định tu trì

Tập rời chấp nhặt sân si muộn phiền

Tập hoài như trẻ hồn nhiên

Tập luôn giống Phật tính hiền bao dung

Tập bao lời ác không dùng

Tập ngừng vọng khởi ung dung khổ trừ

Tập gìn chánh niệm nhàn thư

Tập soi xét lại nhân từ dày thưa

Tập ngăn tội lỗi tham ngừa 

Tập mình như lúc thuở xưa vào chùa

Tập lìa ganh tị hơn thua

Tập gom sầu não gió lùa cuốn bay

Tập thôi gườm liếc cau mày

Tập tìm gốc rễ đắng cay ưu sầu

Tập ngồi vắng bóng lo âu

Tập nghe nhịp thở nhiệm mầu trong tim. 

3 thoughts on “Tập (SC. Thích Nữ Diệu Hoa)

  1. Hòa thượng thích nữ Ngọc Đãng (*.Nguyễn Biển Thị Hoa Đăng.*) says:

    Hòa thượng:*Thích nữ Suối nước 💯🏝️-(*Nguyễn Biển Thị Suối nước 💯🏝️*) người tập bơi dưới nước, tập loi nước 💯🏝️, tập đi ⛵ thuyền ⛵ dưới dòng nước 💯🏝️, người thân thể da thịt tập bơi lội trong dòng nước 💯🏝️, người tập lần ngốc chìm trong lòng nước 💯🏝️……… tôi đang uống nước suối, nước thần tiên trong xanh mát bổ dưỡng thật thoải mái và mỹ mãn…. được gặp Đại tiện, đại tiên đầu nguồn, vị thánh tiên đầu nguồn nước suối Tiên 💯🏝️…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *