Thiền hoa (Kim Loan)

Kim Loan
——————-

Chợt thơm thoang thoảng sân thiền

Hương trầm phảng phất giữa miền chân tu 

Bồ đề sương khói mây mù 

Lặng yên góp nhặt trầm tư Ta bà 

Hoa từ dạo ấy xuất gia

Phật môn trau chuốt ngọc ngà thân tâm  

Lời kinh phổ độ thâm trầm 

Tuyết, sương, phong, nguyệt bao lần mãn khai

Tàn trăng ướt đẫm Phật đài

Thiền hoa soi bóng canh dài vô biên

Chén trà ôn chuyện tiền duyên 

Trăm năm tựa cánh hoa huyền hoặc rơi. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *