Thư Tòa soạn 400

Quý độc giả thân mến!

Sau hàng ngàn năm lịch sử, ánh đạo vàng của Đức Phật đã chiếu sáng khắp năm châu và dẫn dắt nhân loại đi theo chánh đạo. Có được vậy là nhờ liệt vị Tổ sư theo dấu chân Phật, thực hành giáo pháp, củng cố Tăng đoàn để tiếp nối đạo mạch, làm sáng ngời hình ảnh đấng Đạo Sư.

Xuyên suốt hơn 2.000 năm truyền thừa trên đất nước ta, chư Tăng Ni – Phật tử đã hòa hợp, đoàn kết một lòng quyết tâm thực hiện hoàn thành sứ mạng cao cả đồng hành cùng dân tộc. Dù mới chỉ thành lập hơn 40 năm nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã thể hiện được sức sống huyền nhiệm, kế thừa xứng đáng dòng Phật sử suốt gần 26 thế kỷ. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2017-2022, ở thời điểm cả nước đương đầu với đại dịch Covid-19, GHPGVN đã thực sự kề vai sát cánh cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường vận dụng công nghệ thông tin để thuyết pháp online cho Phật tử.

Với tinh thần “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết và Phát triển”, bằng trí tuệ bát nhã, người đệ tử Phật sẽ cần tiếp tục chánh tín Tam bảo, khi đã xác quyết với niềm tin bất động nơi Phật, Pháp và Tăng thì tâm Bồ-đề phải luôn kiên định, không thoái chuyển. GHPGVN chính là biểu tượng của ngôi Tăng bảo. Giáo hội vững mạnh thì đạo pháp hưng long. Xây dựng ngôi nhà Giáo hội trang nghiêm cũng chính là tôn kính Tam bảo, giúp đạo pháp mãi mãi trường tồn trên thế gian. 

“Để việc xây dựng và phát triển GHPGVN phù hợp với yêu cầu của hiện nay, mỗi thành viên của Giáo hội cần nhận thức sâu sắc rằng dòng sinh mệnh đạo pháp tuần lưu trong lòng Giáo hội. Vậy nên, nhiệm vụ trọng yếu của người thừa hành Phật sự là phụng sự Giáo hội, xây dựng và củng cố Giáo hội bằng chính đạo lực tự thân”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN nhận định.

Hướng đến Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vào các ngày 27, 28 và 29/11/2022, Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng gửi đến quý độc giả số báo 400 với chủ đề “Trang nghiêm Giáo hội”, hy vọng tất cả cùng phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn kỷ cương giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong quá trình xây dựng phát triển Giáo hội vững mạnh.

Ban Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *