Từ dấu ấn thành tựu Phật sự nhiệm kỳ VIII đến bệ phóng chỉ nam nhiệm kỳ IX của GHPGVN (TT.TS. Thích Phước Đạt)

Chưa bao giờ mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam có vị trí và vai trò quan trọng đối với đạo pháp và dân tộc như hiện nay. Lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo hiện đại, một tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời vào 1981, đại diện cho Phật giáo Việt Nam duy nhất, điều hành mọi Phật sự từ Trung ương cho đến các địa phương. Từ đó đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trải qua 8 nhiệm kỳ, nhất là nhiệm kỳ VIII (2017-2022) là nhiệm kỳ thành tựu vượt bật nhất về các hoạt động Phật sự trên nhiều lĩnh vực, phương diện từ Trung ương đến các địa phương và 13 ban, viện chuyên ngành. Dấu ấn thành tựu Phật sự của nhiệm kỳ VIII đã tạo ra một nền tảng vững chắc mang tính bền vững phù hợp với sự phát triển tất yếu của cả thời kỳ hiện đại, là bệ phóng chỉ nam Nhiệm kỳ IX (2022-2027) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

DẤU ẤN THÀNH TỰU CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM NHIỆM KỲ VIII

Nhiệm kỳ VIII là nhiệm kỳ mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam có bước nhảy vọt về thành tựu Phật sự trong dòng chảy lịch sử phát triển Phật giáo nước nhà. Bởi lẽ, các hoạt động Phật sự của Giáo hội cũng diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực chứng kiến nhiều biến động mang tính toàn cầu, bất ổn với những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường trên nhiều lĩnh vực. Đại dịch COVID-19 kéo dài, kinh tế thế giới có những dấu hiệu phục hồi sau dịch bệnh nhưng chưa bền vững, cơ bản do tắc nghẽn chuỗi cung ứng, dịch chuyển trong phương thức hoạt động của các nền kinh tế và thiếu hụt lao động, tình hình xung đột Nga – Ukraine, thiên tai bão lụt, biến đổi khí hậu, nạn thất nghiệp, đặt ra nhiều hệ lụy đối với vấn đề hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trải qua 8 nhiệm kỳ, nhất là nhiệm kỳ VIII (2017-2022) là nhiệm kỳ thành tựu vượt bật nhất về các hoạt động Phật sự trên nhiều lĩnh vực, phương diện từ Trung ương đến các địa phương và 13 ban, viện chuyên ngành. Dấu ấn thành tựu Phật sự của nhiệm kỳ VIII đã tạo ra một nền tảng vững chắc mang tính bền vững phù hợp với sự phát triển tất yếu của cả thời kỳ hiện đại, là bệ phóng chỉ nam Nhiệm kỳ IX (2022-2027) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: tư liệu)

Tuy nhiên, với tầm nhìn chiến lược và trí tuệ tập thể mà Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII đề ra, với nội dung thông điệp: “Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”, có thể xem là 4 trụ cột chính để Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát huy truyền thống phụng đạo yêu nước, đồng hành cùng dân tộc đã không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước củng cố, phát triển và lớn mạnh về mọi mặt hoạt động, thể hiện sự hòa hợp, đoàn kết, thống nhất từ trong tôn chỉ, đường lối chủ trương cho đến phương thức sinh hoạt, tu trì. Tăng Ni, Phật tử cả nước đã đồng tâm hiệp lực trong một tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiên định vượt qua mọi khó khăn, chướng duyên của hiện thực cuộc sống, không chỉ hoàn thành vượt bật chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII của Giáo hội đề ra mà còn góp phần chung tay cùng với đất nước hồi phục kinh tế, đảm bảo đời sống an sinh xã hội sau đại dịch, khắc phục thiên tai lũ lụt. Suy cho cùng, mục đích tối hậu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là sứ mệnh thực thi vì hạnh phúc số đông, vì sự lợi ích, an lạc của mọi người như Đức Phật từng chỉ dạy.

Rõ ràng, Phật giáo Việt Nam đang phát triển và ngày càng giữ vai trò, vị thế quan trọng trong lòng dân tộc, trong đời sống văn hóa, xã hội Việt Nam. Cả nước hiện có 54.973 Tăng Ni, gồm 40.807 Tăng Ni hệ phái Bắc tông, 7.028 chư Tăng hệ phái Nam tông Khmer, 1.754 chư Tăng hệ phái Nam tông (1.100 chư Tăng, 654 tu nữ), 5.384 Tăng Ni hệ phái Khất sĩ. Về cơ sở hoạt động tín ngưỡng có 18.544 Tự viện (15.871 Tự viện Bắc tông, 462 chùa Nam tông Khmer, 45 Salate, 106 chùa Nam tông kinh, 541 Tịnh xá Khất sĩ, 541 Tịnh thất, 998 Niệm Phật đường, 54 Tự viện Phật giáo người Hoa). Về tín đồ có khoảng 60%/99.000.000 dân số Việt Nam quy hướng Phật giáo [1]. Và như thế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức quản trị hành chánh và điều hành các hoạt động Phật sự cả nước, là thành viên trung kiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, trong nhiệm kỳ VIII, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn phát huy sức mạnh nội tại của mình, xác lập và triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch trong tiến trình xây dựng phát triển bền vững Ngôi nhà Phật giáo Việt Nam trong lòng Dân tộc theo 4 trụ cột: Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển. 

VỀ TRỤ CỘT TRÍ TUỆ

Giáo hội Phật giáo Việt Nam là nơi quy tụ trí tuệ tập thể của Tăng Ni, Phật tử, tín đồ trong cả nước dưới sự lãnh đạo của chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và 13 ban-ngành-viện trực thuộc Trung ương quản lý, điều hành Phật sự và Giáo hội 63 tỉnh thành. Biểu hiện trí tuệ cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là Hiến chương đã qua 6 lần tu chỉnh, kiện toàn tổ chức và ban hành các văn bản, quy phạm như: Quy chế, nội quy, quy định, điều luật để Giáo hội các cấp y cứ thừa hành nhằm tăng cường sự ổn định bền vững, làm nền tảng để từng bước phát triển. Có thể nói, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa là cơ sở pháp lý, vừa là kim chỉ nam cho hoạt động Phật sự của Giáo hội. Theo đó, Giáo hội một mặt luôn kế thừa và không ngừng phát huy trí tuệ tập thể trong công tác định hướng chiến lược cho toàn bộ hoạt động của Giáo hội; một mặt luôn chủ động, sáng tạo sẽ là điều kiện tốt nhất để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra. 

Giáo hội tập trung chỉ đạo tăng cường sự ổn định, cải cách các thủ tục hành chánh, phương thức điều hành, ban hành nhiều nghị định, thông tư trong giai đoạn xảy ra đại dịch và ngay khi “bình thường mới” sau dịch, phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Phật sự. Đến nay, Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã phối hợp 63 Ban Trị sự Giáo hội cấp tỉnh thành tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh thành công mỹ mãn và hướng đến Đại hội. Đặc biệt, nguồn nhân lực lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ cấp trung ương đến địa phương đều là kết quả của sự tập trung trí tuệ và dân chủ cao nhất trong hệ thống tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà Hiến chương Giáo hội tu chỉnh lần thứ 6 quy định ở điều 21. Và thế, trí tuệ chính là ngọn đèn soi sáng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực thi chương trình hoạt động Phật sự trong hiện tại và vững tiến trong tương lai. Là nơi phản ảnh tầm nhìn Giáo hội trong quá trình phụng sự chúng sanh và phát triển ngôi nhà Giáo hội một cách bền vững. Trong xu thế toàn cầu hóa, Phật giáo đã hòa nhập vào tiến trình phát triển của đất nước và đời sống văn hóa xã hội. Vì vậy, yếu tố trí tuệ – kỷ cương càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

VỀ TRỤ CỘT KỶ CƯƠNG

Kỷ cương chính là trụ cột then chốt để thực thi tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và phát triển của mọi thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bởi lẽ, kỷ cương là nền tảng giới luật, là mạng mạch của Phật pháp. Đức Phật từng dạy: “Giới luật còn là Phật pháp còn, Giới luật mất là Phật pháp mất”. Trên tinh thần đó, dù hoàn cảnh nào, không gian và thời gian, quốc độ nào thì kỷ cương vẫn là mạng mạch Phật pháp, là mạch sống tốt đẹp của mọi người. Kỷ cương đối với mỗi thành viên Giáo hội là giữ gìn giới luật đã lãnh thọ để hoàn thiện bản thân, thể hiện tính phạm hạnh của đời sống Tăng già. Đối với tổ chức Giáo hội, tự thân mỗi thành viên phải thể hiện trách nhiệm bằng tinh thần hòa hợp thanh tịnh, theo chủ trương đường lối, kế hoạch mà Giáo hội vạch định. Hẳn nhiên, trước khi là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bản thân mỗi người phải là công dân nước Việt, tự thân phải sống và tuân thủ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trong nhiệm kỳ VIII, Ban Tăng sự Trung ương dưới sự chỉ đạo của Giao hội Phật giáo Việt Nam đã phát huy tinh thần hòa hợp, đoàn kết mà thành tựu trong Phật sự “Truyền đăng tục diệm”, duy trì mạng mạch Phật pháp. Theo lời chỉ dạy của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong Hội nghị Tổng kết Ban Tăng sự Trung ương Nhiệm kỳ VIII thì: “Ban Tăng sự có chức năng và nhiệm vụ quản lý Tăng Ni, “giữ người” thì Ban Giáo dục Phật giáo có chức năng và vai trò “trồng người”, có được như vậy thì đây là sức mạnh nội tại phát huy nguồn nhân lực đầy trí tuệ để phục vụ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát triển bền vững trong việc thực thi trụ cột kỷ cương do Giáo hội đề ra”. Đối với việc tăng cường quản lý Tăng Ni, Ban Tăng sự Trung ương đã tiến hành cấp 8.967 giấy chứng nhận Tăng Ni, 216 chứng nhận tu sĩ Phật giáo Nam tông, việc tổ chức an cư kiết hạ được Ban Tăng sự ban hành nghị quyết, thông tư hướng dẫn cụ thể. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh, bồi dưỡng trú trì được tổ chức thường xuyên cùng với việc tổ chức hội thảo chuyên đề về Tăng sự đã phát huy được giá trị bản chất Tăng già là thanh tịnh hòa hợp. Quan trọng hơn là công tác tổ chức Đại giới đàn “Tuyển Phật trường” được thành tựu trên tinh thần: “Giới đàn trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành”. Ban Tăng sự Trung ương đã kết hợp với Ban Kiểm soát và Ban Pháp chế Trung ương thực thi giải quyết những vấn đề tồn đọng trong công tác quản lý tự viện, khiếu nại về chùa chiền, xử lý nghiêm minh những hình thức sinh hoạt Phật giáo không đúng chính pháp, không đúng giới luật.   

VỀ TRỤ CỘT HỘI NHẬP

Hội nhập là trụ cột của chiến lược phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá. Dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Phật giáo Quốc tế đã thực thi chủ trương đường lối ngoại giao nhân dân, ngoại giao tôn giáo. Chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tham dự và đóng góp cho các diễn đàn Liên hợp quốc vì mục tiêu hòa bình nhân loại, cũng như các tổ chức Phật giáo quốc tế thân hữu. Trong nhiệm kỳ VIII, năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak lần thứ 3, quy tụ hơn 1.000 tổ chức đại diện Phật giáo trên thế giới cùng hơn 15.000 Phật tử trong, ngoài nước tham dự đại lễ tại chùa Bái Đính và Tam Chúc. Rõ ràng, vị thế Phật giáo Việt Nam không chỉ vững chãi trong lòng dân tộc Việt Nam mà còn có thế đứng và tầm vóc trên thế giới trong xu hướng hội nhập toàn cầu. Đồng thời, Ban Phật giáo Quốc tế còn tham gia các hội thảo quốc tế do các nước Phật giáo thân hữu tổ chức với các sáng kiến về hòa bình, về biến đổi khí hậu, về đạo đức xoay quanh vấn đề toàn cầu hóa. 

Với phương châm chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định đường lối nhất quán con đường sống đạo, tu đạo, hành đạo theo chủ trương: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, góp phần xây dựng nền hòa bình, ổn định và phát triển của nhân loại. Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX là niềm tin, là kỳ vọng của mọi người con Phật an trú trong Chánh pháp.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, hình ảnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam càng có đủ điều kiện lan tỏa khắp nơi trên hành tinh này. Giáo hội đã tiên phong từng bước tiến đến xây dựng một nền Quản trị hành chánh Giáo hội với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo. Vì thế, vị thế của Phật giáo Việt Nam càng vươn xa hơn nữa, xứng đáng là thực thể trung tâm của kết nối khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam với các dân tộc khác hiện hữu trên thế giới.

Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương và các học viện đã giới thiệu hơn 150 Tăng Ni sinh du học chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học tại các nước như: Ấn Độ, Trung Quốc, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, Pháp, Nhật, Mỹ, Úc và Đài Loan,… Hiện có trên 300 Tăng Ni tốt nghiệp tiến sĩ và thạc sĩ chuyên ngành Phật học đã trở về nước tham gia giảng dạy tại các học viện và các trường Phật học, đặc biệt là tham gia công tác Phật sự cho các cấp Giáo hội. Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, các học viện đã chính thức liên kết đào tạo với một số đại học danh tiếng ở nước ngoài như: Đại học Nalanda và Trung tâm Phật học K.J. Somaiya (Ấn Độ), Đại học Mahachulalongkorn (Thái Lan), Đại học Sư phạm Phúc Kiến, Đại học Sư phạm Hoa Trung và Đại học Liên Hợp Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Phật Quang Sơn (Đài Loan)… góp phần nâng cao uy tín cho giáo dục Phật giáo Việt Nam, đồng thời mở rộng mối quan hệ với các nước bạn.

Chuyển đổi số là nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, gồm 3 lĩnh vực trọng tâm là quản trị công nghệ và an ninh mạng, kinh tế số và chuyển đổi kỹ thuật số trong xã hội. Với sự chỉ đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thông tin truyền thông, trong nhiệm kỳ VIII đã không ngừng nỗ lực truyền thông đại chúng về thông tin hoạt động Phật giáo Việt Nam và các nước thân hữu. Ban đã tổ chức khóa tập huấn cho các tỉnh thành Giáo hội địa phương, nhờ vậy mà cả hệ thống truyền thông Phật giáo đều có thông tin chia sẻ, phổ biến giáo lý và hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Kênh Phật sự Online ra đời là minh chứng cho sự phát triển và hội nhập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đây là kênh truyền thông do Văn phòng Trung ương Giáo hội trực tiếp quản lý điều hành. Phật sự Online đã đáp ứng mọi nhu cầu của Giáo hội trong xu hướng hội nhập, kết nối thông tin hoạt động Phật sự Giáo hội Trung ương và 63 Giáo hội cấp tình thành, kể cả các tổ chức Hội Phật giáo Việt Nam tại nước ngoài trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là thành công lớn vượt bậc khi mọi Tăng Ni Phật tử, tín đồ Phật giáo và những ai tìm hiểu về đạo Phật có thể đón nhận và chia sẻ nguồn tài nguyên dữ liệu Phật giáo Việt Nam qua kênh Phật sự Online về hệ thống tổ chức, các nội dung sinh hoạt và thuyết giảng của chư Tăng Ni Ban Hoằng pháp Trung ương, các diễn đàn Phật giáo cập nhật mới nhất. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, Phật sự Online đã tổ chức những phiên họp trực tuyến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mang tính quyết định kịp thời để điều chỉnh nội dung sinh hoạt của Tăng già; kết hợp Ban Hoằng pháp tổ chức thuyết giảng, thiết lập đạo tràng tụng kinh, bái sám và chia sẻ những niềm đau của những người không may trong đại dịch. Về cơ bản, Phật sự Online đã tiến hành lưu trữ dữ liệu Giáo hội và từng bước quản trị hành chánh Giáo hội bằng kỹ thuật số trong xu hướng phát triển của thời đại mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trương. 

VỀ TRỤ CỘT PHÁT TRIỂN

Phát triển là quy luật tất yếu của lịch sử mà bất cứ tổ chức nào cũng phải vận hành. Cơ sở lý luận để phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam xứng tầm với vị trí và vai trò của nó trong lòng dân tộc, vươn tầm với thế giới là tập trung đào tạo nguồn nhân lực Tăng Ni và Phật tử tài đức để phụng sự Giáo hội thông qua hệ thống giáo dục – đào tạo Phật giáo. Việc đổi tên Ban Giáo dục Tăng Ni thành Ban Giáo dục Phật giáo đã minh chứng điều đó. Đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đóng góp cho nền giáo dục quốc dân bằng sự ra đời 4 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, nhằm đào tạo chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học; 9 cơ sở đào tạo Cao đẳng Phật học, 36 trường Cao – Trung Cấp Phật học, trên 50 cơ sở đào tạo Sơ cấp Phật học khắp cả nước, 2 cơ sở giáo dục đào tạo chương trình Giảng sư Cao cấp và Trung cấp ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đã đào tạo trên 20.000 Tăng Ni tốt nghiệp các cấp. Lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, ngành giáo dục Phật giáo phát triển rực rỡ và có thành tựu nhảy vọt bằng cả mấy thập kỷ, đã cung cấp nguồn nhân lực dồi dào cho Giáo hội để phụng sự đạo pháp, đóng góp cho công cuộc xây dựng Việt Nam hưng thịnh.

Về văn hóa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chung tay cùng với mọi người dân kiến thiết quốc gia, bảo lưu văn hóa nước nhà thông qua chương trình hành động cụ thể mà giới Phật giáo khuyến khích: “Xây chùa, dựng tượng đúc chuông. Ba công đức ấy thập phương nên làm”. Kết quả, khắp mọi nơi trên dải đất hình chữ S, hệ thống chùa chiền được trùng tu, xây dựng mới từ thành thị đến biên cương hải đảo, vùng sâu vùng xa. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ VIII, Ban Văn hóa Trung ương đã triển khai chương trình gồm 4 đề án: Pháp phục, Kiến trúc, Ngôn ngữ, Di sản Phật giáo. Tất cả minh chứng ngành Văn hóa Phật giáo Việt Nam đã góp phần bảo lưu giá trị văn hóa nước nhà và tạo ra bản sắc văn hóa Việt trong xu hướng toàn cầu hóa. Về cơ bản, nền văn hóa Phật giáo Việt Nam đã từng bước hoàn thiện Bộ Đại tạng kinh Việt Nam và hình thành hệ thống Văn học Phật giáo được trước tác, biên soạn, phiên dịch một cách khoa học do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đảm trách. Trên nguyên lý tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, được vận dụng cụ thể hóa, ngành Văn hóa Phật giáo Việt Nam đã hướng đến việc xây dựng nền văn hóa dân tộc chủ lưu, riêng yếu tố văn hóa Phật giáo Việt Nam là nhân tố quan trọng trong quá trình hội nhập trước vận hội mới của nước nhà. 

Sự thống nhất ý chí và hành động của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã góp phần tạo ra tính đoàn kết tư tưởng dân tộc trong công cuộc kiến tạo đất nước với những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Ban Hoằng pháp Trung ương đã tổ chức thuyết giảng cho đồng bào Phật tử hiểu đạo và tu đạo đúng chánh Pháp. Nhiều hội thảo chuyên đề về đào tạo giảng sư ngành Hoằng pháp, về phương thức truyền bá Chánh pháp đã diễn ra, góp phần xây dựng ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát triển bền vững. Bởi nội lực Phật giáo không chỉ trong giới xuất gia mà còn có tiềm lực mạnh mẽ trong đồng bào Phật tử theo đạo. 

Chính Ban Hướng dẫn Phật tử đã góp phần đào tạo nên mẫu người Phật tử lý tưởng, lấy tinh thần đoàn kết toàn dân và từ bi hỷ xả để sẻ chia hoạn nạn trong thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Đó là hình ảnh các nhà sư, Phật tử tham gia hưởng ứng công tác từ thiện, xây nhà tình thương, nuôi trẻ cơ nhỡ, ủng hộ người nghèo trên khắp mọi nẻo đường. Tất cả minh chứng cho Phật giáo Việt Nam đã nhập thế tích cực, Ban Từ thiện xã hội Trung ương thực thi công tác an sinh xã hội trong nhiệm kỳ VIII lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Điều này càng cho thấy vị trí của Phật giáo Việt Nam luôn nằm trong khối óc và con tim người dân Việt Nam hôm nay. 

VÀ BỆ PHÓNG CHỈ NAM CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM NHIỆM KỲ IX 

Trên cơ sở thành tựu vượt bậc của Nhiệm kỳ VIII nói trên, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội, Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX để đi đến thống nhất lấy “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển” làm chủ đề chính cho đại hội kỳ này. Đây là nội dung sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vừa mang tính kế thừa, vừa là cơ sở làm bệ phóng cho Giáo hội phát huy sức mạnh nội tại của Tăng Ni, Phật tử và tín đồ đạo Phật. 

Điểm mới là Giáo hội đã đề ra thêm 2 trụ cột chính trong 4 trụ cột là Trách nhiệm và Đoàn kết giữa bối cảnh đất nước hội nhập toàn cầu. Giáo hội xác lập trách nhiệm là động lực phát triển. Một thành viên Giáo hội khi sống đúng luật nghi và tuân thủ Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hiến pháp nước nhà phải có trách nhiệm đối với tự thân và Giáo hội, cộng đồng Phật tử trong sự nghiệp phát triển đạo pháp, dân tộc. Mục đích tối hậu là chung tay xây dựng ngôi nhà Giáo hội phát triển bền vững, đồng hành cùng dân tộc để đóng góp cho đất nước hưng thịnh, nhân dân được hạnh phúc, an cư lạc nghiệp, ngõ hầu báo đáp tứ ân trong muôn một. 

Đoàn kết chính là bản chất hòa hợp thanh tịnh Tăng già, do đó, thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi chung sống trong tổ chức Tăng già của Giáo hội phải có kỷ cương và trách nhiệm, đoàn kết hòa hợp để tạo nên sức mạnh nội tại. Không chỉ tự thân kết nối bằng tinh thần Lục hòa cộng trụ Phật chế mà còn mở rộng kết nối với mọi thành phần trong tổ chức Tăng già, sơn môn, hệ phái và cả khối đại đoàn kết toàn dân. Có như vậy, tự thân thành viên Phật giáo không chỉ có vai trò, vị trí đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà còn góp phần cùng Gíao hội tạo nên sức mạnh nội tại Phật giáo, gắn kết với nhân dân, đất nước nhằm phát triển bền vững, đáp ứng điều kiện hội nhập toàn cầu trong thời đại mới. 

Với phương châm chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định đường lối nhất quán con đường sống đạo, tu đạo, hành đạo theo chủ trương: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, góp phần xây dựng nền hòa bình, ổn định và phát triển của nhân loại. Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX là niềm tin, là kỳ vọng của mọi người con Phật an trú trong Chánh pháp.

 

 

Chú thích:

* Thượng tọa Tiến sĩ Thích Phước Đạt – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

[1] Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Báo cáo tổng kết Hoạt động Phật sự Nhiệm kỳ VIII (2017-2022).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *