Đóa hoa lòng (Nhất Chi Mai)

Nhất Chi Mai
—————

Còn vui trong cõi hồng trần

Phù du, huyễn mộng trong ngần tịnh tâm

Chuông chùa từng dải vang ngân

Dòng đời dâu bể oán ân vô thường

Hương kinh thương nỗi đoạn trường

Xót xa cứu rỗi đạo tràng từ ly

Chuông ngân từng giọt lâm ly

Như lời sám hối sân si cõi lòng

Chân tâm thanh tịnh sạch trong

Bồ đề cây mọc trong lòng từ bi

Tu tâm, tịnh độ, thọ trì

Phát tâm bố thí cho đi nhẹ lòng.

Thơm hương giới hạnh sáng trong

Làu thông Phật pháp soi lòng thiện căn

Đạo vàng ngời ánh trăng thanh

Đóa hoa diệu ngộ hương lành lan xa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *